Παρακολούθηση
Xabier Insausti Sarasola
Xabier Insausti Sarasola
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnun.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of known linear distributed average consensus algorithms on cycles and paths
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, X Insausti
Sensors 18 (4), 968, 2018
122018
Distributed pseudo-gossip algorithm and finite-length computational codes for efficient in-network subspace projection
X Insausti, F Camaro, PM Crespo, B Beferull-Lozano, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 7 (2), 163-174, 2013
92013
A novel scheme inspired by the compute-and-forward relaying strategy for the multiple access relay channel
X Insausti, A Sáez, PM Crespo
Wireless Networks 25, 665-673, 2019
82019
Rate-distortion function upper bounds for Gaussian vectors and their applications in coding AR sources
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, FM Villar-Rosety, X Insausti
Entropy 20 (6), 399, 2018
82018
On the complexity reduction of coding WSS vector processes by using a sequence of block circulant matrices
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, X Insausti, BO Hogstad
Entropy 19 (3), 95, 2017
82017
A mathematical model for the analysis of jet engine fuel consumption during aircraft cruise
F Velásquez-SanMartín, X Insausti, M Zárraga-Rodríguez, ...
Energies 14 (12), 3649, 2021
62021
Upper bounds for the rate distortion function of finite-length data blocks of Gaussian WSS sources
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, X Insausti
Entropy 19 (10), 554, 2017
52017
In-network computation of the transition matrix for distributed subspace projection
X Insausti, PM Crespo, B Beferull-Lozano
2012 IEEE 8th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2012
52012
Modelling and Simulation of Ego-Noise of Unmanned Aerial Vehicles
X Insausti, BO Hogstad, M Pätzold
2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring), 1-5, 2020
42020
In-network computation of the optimal weighting matrix for distributed consensus on wireless sensor networks
X Insausti, J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, PM Crespo
Sensors 17 (8), 1702, 2017
42017
Concurrent and distributed projection through local interference for wireless sensor networks
X Insausti, PM Crespo, B Beferull, J Del Ser
Mobile Lightweight Wireless Systems: Third International ICST Conference …, 2012
42012
Very short-term parametric ambient temperature confidence interval forecasting to compute key control parameters for photovoltaic generators
F Rodríguez, X Insausti, G Etxezarreta, A Galarza, JM Guerrero
Sustainable Energy Technologies and Assessments 51, 101931, 2022
32022
On the topology design of large wireless sensor networks for distributed consensus with low power consumption
M Zárraga-Rodríguez, X Insausti, J Gutiérrez-Gutiérrez
International Journal of Distributed Sensor Networks 15 (12), 1550147719896742, 2019
32019
A Low-Complexity and Asymptotically Optimal Coding Strategy for Gaussian Vector Sources
M Zárraga-Rodríguez, J Gutiérrez-Gutiérrez, X Insausti
Entropy 21 (10), 965, 2019
32019
Rate distortion function of Gaussian asymptotically WSS vector processes
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, PM Crespo, X Insausti
Entropy 20 (9), 719, 2018
32018
A Mathematical Model for the Analysis of Jet Engine Fuel Consumption during Aircraft Take-off
F Velásquez-SanMartín, X Insausti, M Zárraga-Rodríguez, ...
2022 IEEE Aerospace Conference (AERO), 1-10, 2022
22022
On the asymptotic optimality of a low-complexity coding strategy for WSS, MA, and AR vector sources
J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez, X Insausti
Entropy 22 (12), 1378, 2020
22020
Low-Complexity Analog Linear Coding Scheme
X Insausti, PM Crespo, J Gutiérrez-Gutiérrez, M Zárraga-Rodríguez
IEEE Communications Letters 22 (9), 1754 - 1757, 2018
22018
Signal shaping scheme based on the BWT for the transmission of non-binary sources with memory over the AWGN channel
PM Crespo, X Insausti, J Del Ser, J Gutiérrez-Gutiérrez
2010 5th International ICST Conference on Communications and Networking in …, 2010
22010
Distributed clustering algorithm for adaptive pandemic control
X Insausti, M Zárraga-Rodríguez, C Nolasco-Ferencikova, ...
IEEE Access 9, 160688-160696, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20