Παρακολούθηση
Vineet Barwal
Vineet Barwal
Post Doctoral Researcher, NIMS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nims.go.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin pumping in ion-beam sputtered bilayers: Interfacial Gilbert damping
S Husain, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Akansel, P Svedlindh, ...
Physical Review B 97 (6), 064420, 2018
242018
Spin pumping in the Heusler alloy heterostructure: Ferromagnetic resonance experiment and theory
S Husain, A Kumar, P Kumar, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Choudhary, ...
Physical Review B 98 (18), 180404, 2018
172018
Comparison of high temperature growth versus post-deposition in situ annealing in attaining very low Gilbert damping in sputtered Co2FeAl Heusler alloy films
S Hait, S Husain, V Barwal, NK Gupta, L Pandey, P Svedlindh, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 519, 167509, 2021
112021
Growth dependent magnetization reversal in Co2MnAl full Heusler alloy thin films
V Barwal, S Husain, N Behera, E Goyat, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 123 (5), 053901, 2018
112018
Multi-jump magnetization switching in Co2FeAl full Heusler alloy thin films: Experiments and simulations
S Husain, V Barwal, A Kumar, R Gupta, N Behera, S Hait, NK Gupta, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165258, 2019
102019
Effect of Fe ion implantation on the thermoelectric properties and electronic structures of CoSb 3 thin films
A Masarrat, A Bhogra, R Meena, M Bala, R Singh, V Barwal, CL Dong, ...
RSC advances 9 (62), 36113-36122, 2019
102019
Impact of ferromagnetic layer thickness on the spin pumping in Co60Fe20B20/Ta bilayer thin films
S Hait, S Husain, NK Gupta, N Behera, A Kumar, R Gupta, V Barwal, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (9), 12453-12465, 2021
92021
Influence of annealing temperature and capping layer on the structural, magnetic and transport properties of ion beam sputtered Co2FeAl thin films on Si (1 0 0)
S Hait, V Barwal, NK Gupta, L Pandey, V Mishra, S Chaudhary
Applied Surface Science 572, 151423, 2022
72022
Spin gapless semiconducting behavior in inverse Heusler Mn2-xCo1+ xAl (0≤ x≤ 1.75) thin films
V Barwal, N Behera, S Husain, NK Gupta, S Hait, L Pandey, V Mishra, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518, 167404, 2021
72021
Tunable magnetic anisotropy in obliquely sputtered Co60Fe40 thin films on Si (100)
Kaushalya, S Husain, V Barwal, NK Gupta, S Hait, S Chaudhary
Physica B: Condensed Matter 570, 1-5, 2019
72019
Structural and magneto-transport properties of co-sputtered MnAl thin films
V Barwal, S Husain, NK Gupta, S Hait, L Pandey, S Chaudhary
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 503, 166654, 2020
32020
Large exchange bias and spin pumping in ultrathin IrMn/Co system for spintronic device applications
E Goyat, N Behera, V Barwal, R Siwach, G Goyat, NK Gupta, L Pandey, ...
Applied Surface Science 588, 152914, 2022
22022
Effect of stoichiometry and film thickness on the structural and magnetization dynamics behavior of Co2MnAl thin films cosputtered on Si (1 0 0)
V Barwal, S Hait, NK Gupta, L Pandey, V Mishra, A Kumar, N Kumar, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 552, 169246, 2022
22022
Tunable thermo-sensitive electrical conductivity of melt-mixed PA-12/PP-MWCNT nanocomposites
S Sethy, V Barwal, BK Satapathy
Composites Science and Technology 217, 109099, 2022
22022
Magneto-optical properties of CoFeB ultrathin films: Effect of Ta buffer and capping layer
S Husain, NK Gupta, V Barwal, S Chaudhary
AIP Conference Proceedings 1953 (1), 120048, 2018
22018
Impact of Argon working pressure on the magnetic properties of sputtered Co60Fe20B20 thin films
NK Gupta, V Barwal, S Hait, L Pandey, V Mishra, L Saravanan, A Kumar, ...
Thin Solid Films 756, 139355, 2022
12022
Investigation of Magnetic Anisotropy and Damping in Obliquely Sputtered Cobalt Thin Films
E Goyat, S Hait, V Barwal, G Goyat, R Siwach, S Chaudhary
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 1-8, 2022
12022
Investigation of spin gapless semiconducting behaviour in quaternary CoFeMnSi Heusler alloy thin films on Si (1 0 0)
V Mishra, V Barwal, L Pandey, NK Gupta, S Hait, A Kumar, N Sharma, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 547, 168837, 2022
12022
Temperature-Dependent Magnetoresistance in Polycrystalline Ni 81 Fe 19 Thin Film on Si (100)
S Hait, V Barwal, NK Gupta, L Pandey, N Sharma, S Chaudhary
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 1-6, 2021
12021
Influence of annealing on boron diffusion from obliquely sputtered Co60Fe20B20 thin films
NK Gupta, V Barwal, S Husain, L Pandey, S Hait, V Mishra, S Chaudhary
AIP Conference Proceedings 2265 (1), 030590, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20