Παρακολούθηση
Giovanni Zappella
Giovanni Zappella
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online clustering of bandits
C Gentile, S Li, G Zappella
International Conference on Machine Learning, 757-765, 2014
2532014
A gang of bandits
N Cesa-Bianchi, C Gentile, G Zappella
Advances in neural information processing systems 26, 2013
1482013
On context-dependent clustering of bandits
C Gentile, S Li, P Kar, A Karatzoglou, G Zappella, E Etrue
International Conference on machine learning, 1253-1262, 2017
1232017
Active learning on trees and graphs
N Cesa-Bianchi, C Gentile, F Vitale, G Zappella
MIT Press, 2010
632010
Random spanning trees and the prediction of weighted graphs
N Cesa-Bianchi, C Gentile, F Vitale, G Zappella
Journal of Machine Learning Research 14 (1), 1251-1284, 2013
562013
A correlation clustering approach to link classification in signed networks
N Cesa-Bianchi, C Gentile, F Vitale, G Zappella
Conference on Learning Theory, 34.1-34.20, 2012
502012
Linear bandits with stochastic delayed feedback
C Vernade, A Carpentier, T Lattimore, G Zappella, B Ermis, M Brueckner
International Conference on Machine Learning, 9712-9721, 2020
49*2020
Modelling political disaffection from Twitter data
C Monti, A Rozza, G Zappella, M Zignani, A Arvidsson, E Colleoni
Proceedings of the second international workshop on issues of sentiment …, 2013
422013
See the tree through the lines: The shazoo algorithm
F Vitale, N Cesa-Bianchi, C Gentile, G Zappella
Advances in Neural Information Processing Systems 24, 2011
302011
A Linear Time Active Learning Algorithm for Link Classification--Full Version--
N Cesa-Bianchi, C Gentile, F Vitale, G Zappella
arXiv preprint arXiv:1301.4767, 2013
15*2013
Active learning on graphs via spanning trees
N Cesa-Bianchi, C Gentile, F Vitale, G Zappella
NIPS Workshop on Networks Across Disciplines, 1-27, 2010
112010
Learning to rank in the position based model with bandit feedback
B Ermis, P Ernst, Y Stein, G Zappella
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
92020
Games of friends: a game-theoretical approach for link prediction in online social networks
G Zappella, A Karatzoglou, L Baltrunas
Workshops at the Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2013
82013
A linear bandit for seasonal environments
G Di Benedetto, V Bellini, G Zappella
arXiv preprint arXiv:2004.13576, 2020
62020
Memory efficient continual learning with transformers
B Ermis, G Zappella, M Wistuba, C Archambeau
5*2022
Personalizing natural language understanding using multi-armed bandits and implicit feedback
F Moerchen, P Ernst, G Zappella
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
42020
Optimized selection and delivery of content
G Zappella, CPCJG Archambeau
US Patent 10,242,381, 2019
42019
Data mining system for assessing pairwise item similarity
G Zappella
US Patent 10,162,868, 2018
42018
Artificial intelligence system incorporating automatic model switching based on model parameter confidence sets
G Zappella
US Patent 11,164,093, 2021
32021
COST-AWARE ADVERSARIAL BEST ARM IDENTIFICA
N Ivkin, Z Karnin, V Perrone, G Zappella
NAS Workshop @ ICLR 2021, 2021
3*2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20