Παρακολούθηση
Frederic Jurie
Frederic Jurie
University of Caen, currently seconded to SAFRAN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicaen.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sampling strategies for bag-of-features image classification
E Nowak, F Jurie, B Triggs
Computer Vision–ECCV 2006, 490-503, 2006
14472006
Creating efficient codebooks for visual recognition
F Jurie, B Triggs
Computer Vision, 2005. ICCV 2005. Tenth IEEE International Conference on 1 …, 2005
10732005
Groups of adjacent contour segments for object detection
V Ferrari, L Fevrier, F Jurie, C Schmid
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (1), 36-51, 2007
7542007
Pcca: A new approach for distance learning from sparse pairwise constraints
A Mignon, F Jurie
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2666-2672, 2012
7432012
Fast discriminative visual codebooks using randomized clustering forests
F Moosmann, B Triggs, F Jurie
Advances in neural information processing systems 19, 2007
5982007
Combining efficient object localization and image classification
H Harzallah, F Jurie, C Schmid
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 237-244, 2009
4412009
Local descriptors encoded by fisher vectors for person re-identification
B Ma, Y Su, F Jurie
European conference on computer vision, 413-422, 2012
4322012
Randomized clustering forests for image classification
F Moosmann, E Nowak, F Jurie
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (9), 1632-1646, 2008
4202008
From images to shape models for object detection
V Ferrari, F Jurie, C Schmid
International journal of computer vision 87 (3), 284-303, 2010
4182010
Vehicle detection in aerial imagery: A small target detection benchmark
S Razakarivony, F Jurie
Journal of Visual Communication and Image Representation 34, 187-203, 2016
3772016
Hyperplane approximation for template matching
F Jurie, M Dhome
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 24 (7), 996-1000, 2002
3622002
Bicov: a novel image representation for person re-identification and face verification
B Ma, Y Su, F Jurie
British Machive Vision Conference, 11 pages, 2012
3412012
The 2005 pascal visual object classes challenge
M Everingham, A Zisserman, C Williams, L Van Gool, M Allan, C Bishop, ...
Machine Learning Challenges. Evaluating Predictive Uncertainty, Visual …, 2006
3342006
Discriminative spatial saliency for image classification
G Sharma, F Jurie, C Schmid
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3506-3513, 2012
2872012
Covariance descriptor based on bio-inspired features for person re-identification and face verification
B Ma, Y Su, F Jurie
Image and Vision Computing 32 (6-7), 379-390, 2014
2852014
Scale-invariant shape features for recognition of object categories
F Jurie, C Schmid
Computer Vision and Pattern Recognition, 2004. CVPR 2004. Proceedings of the …, 2004
2822004
Unifying discriminative visual codebook generation with classifier training for object category recognition
L Yang, R Jin, R Sukthankar, F Jurie
Computer Vision and Pattern Recognition, 2008. CVPR 2008. IEEE Conference on …, 2008
2672008
Learning visual similarity measures for comparing never seen objects
E Nowak, F Jurie
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
2412007
Modeling spatial layout with fisher vectors for image categorization
J Krapac, J Verbeek, F Jurie
2011 International Conference on Computer Vision, 1487-1494, 2011
2382011
Improving semantic embedding consistency by metric learning for zero-shot classiffication
M Bucher, S Herbin, F Jurie
European Conference on Computer Vision, 730-746, 2016
2302016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20