Παρακολούθηση
Abhinanda Punnakkal
Abhinanda Punnakkal
PhD Student at Artic University of Norway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uit.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BABEL: Bodies, action and behavior with english labels
AR Punnakkal, A Chandrasekaran, N Athanasiou, A Quiros-Ramirez, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
812021
Analyzing Mitochondrial Morphology Through Simulation Supervised Learning
AR Punnakkal, G Godtliebsen, A Somani, SAA Maldonado, ÅB Birgisdottir, ...
JoVE (Journal of Visualized Experiments), e64880, 2023
12023
High-resolution visualization and assessment of basal and OXPHOS-induced mitophagy in H9c2 cardiomyoblasts
G Godtliebsen, KB Larsen, Z Bhujabal, IS Opstad, M Nager, ...
Autophagy, 1-20, 2023
2023
Supplementary Material for BABEL: Bodies, Action and Behavior with English Labels
AR Punnakkal, A Chandrasekaran, N Athanasiou, A Quirós-Ramırez, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4