Παρακολούθηση
Ngo Minh Tri
Ngo Minh Tri
The University of Danang - University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dut.udn.vn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single image haze removal from image enhancement perspective for real-time vision-based systems
D Ngo, S Lee, QH Nguyen, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 20 (18), 5170, 2020
412020
Confidentiality for probabilistic multi-threaded programs and its verification
T Minh Ngo, M Stoelinga, M Huisman
Engineering Secure Software and Systems: 5th International Symposium, ESSoS …, 2013
182013
Scheduler-specific confidentiality for multi-threaded programs and its logic-based verification
M Huisman, TM Ngo
Formal Verification of Object-Oriented Software: International Conference …, 2012
182012
Effective verification of confidentiality for multi-threaded programs
TM Ngo, M Stoelinga, M Huisman
Journal of computer security 22 (2), 269-300, 2014
152014
Visibility restoration: A systematic review and meta-analysis
D Ngo, S Lee, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 21 (8), 2625, 2021
132021
Quantitative security analysis for multi-threaded programs
TM Ngo, M Huisman
arXiv preprint arXiv:1306.2693, 2013
102013
Qualitative and quantitative information flow analysis for multi-threaded programs
MT Ngo
92014
Complexity and information flow analysis for multi-threaded programs
TM Ngo, M Huisman
The European Physical Journal Special Topics 226, 2375-2392, 2017
62017
Quantitative security analysis for programs with low input and noisy output
TM Ngo, M Huisman
Engineering Secure Software and Systems: 6th International Symposium, ESSoS …, 2014
62014
New upper bounds on the separating redundancy of linear block codes
NM Tri, JH Weber, KAS Abdel-Ghaffar
Proc. Thirtieth Symposium on Information Theory in the Benelux, 209-216, 2009
52009
A melanin derivative to shield the skin from high energy visible light
N Dayan, A Ballantyne, T Ngo, J Davis, A Peterson, K Larsen
Cosmetics and toiletries 126 (3), 2011
32011
Adapting a dehazing system to haze conditions by piece-wisely linearizing a depth estimator
D Ngo, S Lee, UJ Kang, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 22 (5), 1957, 2022
22022
Confidentiality and integrity for IoT/mobile networks
TN Minh
Recent Trends in Communication Networks, 25, 2019
22019
Scheduler-related confidentiality for multi-threaded programs
M Huisman, TM Ngo
9th International Workshop on Security Issues in Concurrency (SecCo), 2011
22011
Measurement of current magnitude for home appliances using smart e-meter
T Trung-Tin, P Xuan-Trung, N Minh-Tri, JW Kim
Proceedings of KIIT Conference, 279-283, 2015
12015
A computer-based dental record for miliary missions
MC Chisick, T Ngo, D Ngo, J Davis, D Warfel
Toward an Electronic Patient Record'96: May 13-18, 1996, Sheraton San Diego …, 1996
11996
Phân tích sự ảnh hưởng của độ phân giải bộ chuyển đổi số/ thời gian khi được sử dụng trong vòng khóa pha số Bang-Bang kiểu bội số thập phân-N
NMT Võ Tuấn Minh, Lê Quốc Khánh, Trần Quốc Huy
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 20 (No. 4, 2022), 2022
2022
Secure Information Flow for IoT Applications
TM Ngo, V Nguyen-Duy-Nhat
REV Journal on Electronics and Communications 9 (3-4), 2020
2020
The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio Systems
NDN Vien, T Ngo Minh, T Vu Van
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology 5 (3), 161-168, 2019
2019
A Tool to Compute the Leakage of Multi-threaded Programs
TM Ngo, QT Duong
Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems, 527-537, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20