Παρακολούθηση
Ngo Minh Tri
Ngo Minh Tri
The University of Danang - University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dut.udn.vn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single image haze removal from image enhancement perspective for real-time vision-based systems
D Ngo, S Lee, QH Nguyen, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 20 (18), 5170, 2020
502020
Confidentiality for probabilistic multi-threaded programs and its verification
T Minh Ngo, M Stoelinga, M Huisman
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 107-122, 2013
192013
Scheduler-specific confidentiality for multi-threaded programs and its logic-based verification
M Huisman, TM Ngo
Formal Verification of Object-Oriented Software: International Conference …, 2012
182012
Visibility restoration: A systematic review and meta-analysis
D Ngo, S Lee, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 21 (8), 2625, 2021
152021
Effective verification of confidentiality for multi-threaded programs
TM Ngo, M Stoelinga, M Huisman
Journal of computer security 22 (2), 269-300, 2014
152014
Quantitative security analysis for multi-threaded programs
TM Ngo, M Huisman
arXiv preprint arXiv:1306.2693, 2013
102013
Qualitative and quantitative information flow analysis for multi-threaded programs
MT Ngo
92014
Complexity and information flow analysis for multi-threaded programs
TM Ngo, M Huisman
The European Physical Journal Special Topics 226, 2375-2392, 2017
62017
Quantitative security analysis for programs with low input and noisy output
TM Ngo, M Huisman
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 77-94, 2014
62014
New upper bounds on the separating redundancy of linear block codes
NM Tri, JH Weber, KAS Abdel-Ghaffar
Proc. Thirtieth Symposium on Information Theory in the Benelux, 209-216, 2009
5*2009
Confidentiality and integrity for IoT/mobile networks
TN Minh
Recent Trends in Communication Networks, 25, 2019
42019
A melanin derivative to shield the skin from high energy visible light
N Dayan, A Ballantyne, T Ngo, J Davis, A Peterson, K Larsen
Cosmetics and toiletries 126 (3), 2011
32011
Adapting a dehazing system to haze conditions by piece-wisely linearizing a depth estimator
D Ngo, S Lee, UJ Kang, TM Ngo, GD Lee, B Kang
Sensors 22 (5), 1957, 2022
22022
Scheduler-related confidentiality for multi-threaded programs
M Huisman, TM Ngo
9th International Workshop on Security Issues in Concurrency (SecCo), 2011
22011
A Fast-Lock Technique for Digital Sub-Sampling Fractional-N Phase-Locked-Loops
TM Vo, T Ngo-Minh
2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics …, 2022
12022
Measurement of current magnitude for home appliances using smart e-meter
T Trung-Tin, P Xuan-Trung, N Minh-Tri, JW Kim
Proceedings of KIIT Conference, 279-283, 2015
12015
Khảo sát ảnh hưởng của 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid, α-naphthylacetic acid đến sự phát sinh biến dị trên lan Cẩm Cù (Hoya kerrii)
NM Trí, T Lê Nguyên, TTM Tiên, LNK Trúc, PH Yến, DNM Anh, PT Hằng, ...
Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65 (9), 2023
2023
Khảo sát sự ảnh hưởng của ethyl methane sulfonate đến sự phát sinh đột biến ở cây hoa chuông (Sinningia speciosa (G. Lodd.) Hiern)
TPT Dang, MT Ngo, NKT Lam, TMT Tran, BT Nguyen, TP Nguyen
Dong Thap University Journal of Science 11 (2), 74-79, 2022
2022
Khảo sát sự ảnh hưởng của ethyl methane sulfonate đến sự phát sinh đột biến ở cây hoa chuông (Sinningia speciosa (G. Lodd.) Hiern)= Effects of ethyl methane sulfonate on the …
BT Nguyễn, TP Nguyễn, NKT Lâm, MT Ngô, TPT Đặng, TMT Trần
2022
Phân tích sự ảnh hưởng của độ phân giải bộ chuyển đổi số/thời gian khi được sử dụng trong vòng khóa pha số Bang-Bang kiểu bội số thập phân-N= Analysis of effect of digital/time …
QK Lê, QH Trần, TM Võ, MT Ngô
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20