Παρακολούθηση
Jean-Louis Roch
Jean-Louis Roch
Ensimag, Grenoble-INP, Grenoble University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα grenoble-inp.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Athapascan-1: On-line building data flow graph in a parallel language
F Galilée, GGH Cavalheiro, JL Roch, M Doreille
Proceedings. 1998 International Conference on Parallel Architectures and …, 1998
1301998
Regular versus irregular problems and algorithms
T Gautier, JL Roch, G Villard
International Workshop on Parallel Algorithms for Irregularly Structured …, 1995
491995
A tighter analysis of work stealing
M Tchiboukdjian, N Gast, D Trystram, JL Roch, J Bernard
International Symposium on Algorithms and Computation, 291-302, 2010
442010
Deque-free work-optimal parallel STL algorithms
D Traoré, JL Roch, N Maillard, T Gautier, J Bernard
European Conference on Parallel Processing, 887-897, 2008
412008
A checkpoint/recovery model for heterogeneous dataflow computations using work-stealing
S Jafar, T Gautier, A Krings, JL Roch
European Conference on Parallel Processing, 675-684, 2005
322005
A probabilistic approach for task and result certification of large-scale distributed applications in hostile environments
A Krings, JL Roch, S Jafar, S Varrette
European Grid Conference, 323-333, 2005
292005
Athapascan: an API for Asynchronous Parallel Programming User's Guide
JL Roch, R Revire, T Gautier
INRIA, 2003
282003
On-line adaptive parallel prefix computation
JL Roch, D Traoré, J Bernard
European Conference on Parallel Processing, 841-850, 2006
272006
Adaptive loops with kaapi on multicore and grid: Applications in symmetric cryptography
V Danjean, R Gillard, S Guelton, JL Roch, T Roche
Proceedings of the 2007 international workshop on Parallel symbolic …, 2007
262007
Théorie des codes
JG Dumas, JL Roch, E Tannier, S Varrette
Dunod, Paris, 2007
262007
Probabilistic certification of divide & conquer algorithms on global computing platforms: application to fault-tolerant exact matrix-vector product
JL Roch, S Varrette
Proceedings of the 2007 international workshop on Parallel symbolic …, 2007
242007
Athapascan-1: Parallel programming with asynchronous tasks
GGH Cavalheiro, F Galilée, JL Roch
Yale University, 1998
241998
Fast matrix multiplication algorithms on MIMD architectures
B Dumitrescu, JL Roch, D Trystram
Parallel algorithms and applications 4 (1-2), 53-70, 1994
241994
Fine grain distributed implementation of a dataflow language with provable performances
T Gautier, JL Roch, F Wagner
International Conference on Computational Science, 593-600, 2007
232007
Le jeu de l'aumône au Moyen Âge
JL Roch
Annales. Histoire, Sciences Sociales 44 (3), 505-527, 1989
231989
Adaptive and hybrid algorithms: classification and illustration on triangular system solving
VD Cung, V Danjean, JG Dumas, T Gautier, G Huard, B Raffin, C Rapine, ...
Transgressive Computing 2006, 131-148, 2006
222006
Parallel adaptive octree carving for real-time 3d modeling
L Soares, C Ménier, B Raffin, JL Roch
2007 IEEE Virtual Reality Conference, 273-274, 2007
212007
A general modular specification for distributed schedulers
GGH Cavalheiro, Y Denneulin, JL Roch
European Conference on Parallel Processing, 373-376, 1998
201998
Parallel computer algebra
L Roch, G Villard
Proc. ISSAC 97, 1997
201997
Fast parallel computation of the Jordan normal form of matrices
JL Roch, G Villard
Parallel processing letters 6 (02), 203-212, 1996
201996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20