Παρακολούθηση
Jason Papathanasiou
Jason Papathanasiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiple criteria decision aid
J Papathanasiou, N Ploskas
Methods, examples and python implementations 136, 131, 2018
1802018
Identifying governance strategies that effectively support ecosystem services, resource sustainability, and biodiversity
RE Kenward, MJ Whittingham, S Arampatzis, BD Manos, T Hahn, A Terry, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (13), 5308-5312, 2011
1522011
A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management
B Manos, J Papathanasiou, T Bournaris, K Voudouris
Journal of environmental management 91 (7), 1593-1600, 2010
882010
Regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: A multicriteria analysis
B Manos, T Bournaris, M Kamruzzaman, M Begum, A Anjuman, ...
Regional Studies 40 (9), 1055-1068, 2006
882006
Topsis
J Papathanasiou, N Ploskas, J Papathanasiou, N Ploskas
Multiple Criteria Decision Aid: Methods, Examples and Python Implementations …, 2018
802018
A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR in fuzzy and nonfuzzy environments
N Ploskas, J Papathanasiou
Fuzzy Sets and Systems 377, 1-30, 2019
792019
A DSS for sustainable development and environmental protection of agricultural regions
BD Manos, J Papathanasiou, T Bournaris, K Voudouris
Environmental monitoring and assessment 164, 43-52, 2010
642010
Social, economic and environmental sustainability of port regions: Mcdm approach in composite index creation
JJ Stanković, I Marjanović, J Papathanasiou, S Drezgić
Journal of Marine Science and Engineering 9 (1), 74, 2021
622021
Fertilizer price policy, the environment and farms behavior
B Manos, MAA Begum, M Kamruzzaman, I Nakou, J Papathanasiou
Journal of Policy Modeling 29 (1), 87-97, 2007
552007
A taxonomy survey of decision support systems in agriculture
BD Manos, A Ciani, T Bournaris, I Vassiliadou, J Papathanasiou
Agricultural Economics Review 5 (2), 80-94, 2004
542004
Data envelopment analysis and the concept of sustainability: A review and analysis of the literature
G Tsaples, J Papathanasiou
Renewable and Sustainable Energy Reviews 138, 110664, 2021
532021
A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR: a case study on social sustainability in agriculture
J Papathanasiou, N Ploskas, T Bournaris, B Manos
Decision Support Systems VI-Addressing Sustainability and Societal …, 2016
532016
Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP)
B Manos, T Bournaris, J Papathanasiou, P Chatzinikolaou
Journal of Policy Modeling 31 (2), 225-238, 2009
492009
Support of irrigation water use and eco-friendly decision process in agricultural production planning
T Bournaris, J Papathanasiou, B Manos, N Kazakis, K Voudouris
Operational Research 15, 289-306, 2015
482015
How far the TBL concept of sustainable entrepreneurship extends beyond the various sustainability regulations: Can Greek food manufacturing enterprises sustain their hybrid …
T Tarnanidis, J Papathanasiou, D Subeniotis
Journal of business ethics 154, 829-846, 2019
412019
Design of a data-driven environmental decision support system and testing of stakeholder data-collection
J Papathanasiou, R Kenward
Environmental modelling & software 55, 92-106, 2014
272014
A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management
B Manos, T Bournaris, N Silleos, V Antonopoulos, J Papathanasiou
Environmental Monitoring and Assessment 96, 85-98, 2004
272004
A multicriteria analysis of productivity of agricultural regions of Greece
T Koutroumanidis, J Papathanasiou, B Manos
Operational Research 2, 339-346, 2002
262002
A DSS for planning the agricultural production
T Bournaris, J Papathanasiou
International journal of business innovation and research 6 (1), 117-134, 2012
252012
Use of PROMETHEE MCDA method for ranking alternative measures of sustainable urban mobility planning
M Morfoulaki, J Papathanasiou
Mathematics 9 (6), 602, 2021
242021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20