Παρακολούθηση
Shauvik Roy Choudhary, PhD
Shauvik Roy Choudhary, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated Test Input Generation for Android: Are We There Yet?
SR Choudhary, A Gorla, A Orso
Automated Software Engineering (ASE), 2015 30th IEEE/ACM International …, 2015
5222015
WEBDIFF: Automated identification of cross-browser issues in web applications
SR Choudhary, H Versee, A Orso
2010 IEEE International Conference on Software Maintenance, 1-10, 2010
201*2010
WEBDIFF: Automated identification of cross-browser issues in web applications
SR Choudhary, H Versee, A Orso
2010 IEEE International Conference on Software Maintenance, 1-10, 2010
1812010
X-PERT: Accurate Identification of Cross-Browser Issues in Web Applications
S Roy Choudhary, MR Prasad, A Orso
Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering …, 2013
1432013
Crosscheck: Combining crawling and differencing to better detect cross-browser incompatibilities in web applications
SR Choudhary, MR Prasad, A Orso
2012 IEEE Fifth International Conference on Software Testing, Verification …, 2012
1182012
Water: Web application test repair
SR Choudhary, D Zhao, H Versee, A Orso
Proceedings of the First International Workshop on End-to-End Test Script …, 2011
1022011
Improving penetration testing through static and dynamic analysis
WGJ Halfond, SR Choudhary, A Orso
Software Testing, Verification and Reliability 21 (3), 195-214, 2011
742011
Penetration testing with improved input vector identification
WGJ Halfond, SR Choudhary, A Orso
2009 International Conference on Software Testing Verification and …, 2009
712009
Barista: A technique for recording, encoding, and running platform independent android tests
M Fazzini, ENDA Freitas, SR Choudhary, A Orso
2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2017
622017
X-PERT: a web application testing tool for cross-browser inconsistency detection
S Roy Choudhary, MR Prasad, A Orso
Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and …, 2014
412014
Viewpoints: differential string analysis for discovering client-and server-side input validation inconsistencies
M Alkhalaf, SR Choudhary, M Fazzini, T Bultan, A Orso, C Kruegel
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
322012
Detecting cross-browser issues in web applications
SR Choudhary
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
302011
Cross-platform feature matching for web applications
S Roy Choudhary, MR Prasad, A Orso
Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and …, 2014
262014
Using machine learning to improve detection of visual pairwise differences between browsers
MR Prasad, SR Choudhary
US Patent 8,805,094, 2014
182014
Incremental visual comparison of web browser screens
MR Prasad, SR Choudhary
US Patent 8,381,094, 2013
162013
Cross-platform testing and maintenance of web and mobile applications
S Roy Choudhary
Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software …, 2014
122014
Automated test input generation for android: Are we there yet? In 2015 30th IEEE
SR Choudhary, A Gorla, A Orso
ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), 429-440, 0
12
Platform support for developing testing and analysis plug-ins
SR Choudhary, J Duvall, W Jin, D Zhao, A Orso
Proceedings of the 1st Workshop on Developing Tools as Plug-ins, 16-19, 2011
72011
Methods and systems for testing mobile applications for android mobile devices
SR Choudhary, M Fazzini, A Orso
US Patent 10,296,444, 2019
42019
From Manual Android Tests to Automated and Platform Independent Test Scripts
M Fazzini, ENA Freitas, SR Choudhary, A Orso
arXiv preprint arXiv:1608.03624, 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20