Παρακολούθηση
Barbora Vidová Hladká
Barbora Vidová Hladká
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufal.mff.cuni.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Prague Dependency Treebank: A three-level annotation scenario
A Böhmová, J Hajič, E Hajičová, B Hladká
Treebanks: building and using parsed corpora, 103-127, 2003
548*2003
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2442018
Tagging inflective languages: prediction of morphological categories for a rich structured tagset
J Hajic, B Hladká
36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and …, 1998
2361998
The prague dependency treebank: Annotation structure and support
J Hajic, B Vidová-Hladká, P Pajas
Proceedings of the IRCS Workshop on Linguistic Databases, 105-114, 2001
1332001
Probabilistic and rule-based tagger of an inflective language-a comparison
J Hajic, B Hladká
Fifth Conference on Applied Natural Language Processing, 111-118, 1997
87*1997
Manual for Morphological Annotation, Revision for PDT 2.0
J Hana, D Zeman, J Hajič, H Hanová, B Hladká, E Jeřábek
ÚFAL Technical Report TR-2005-27, Charles University in Prague, 2005
60*2005
Discourse and coherence: from the sentence structure to relations in text
Š Zikánová, E Hajičová, B Vidová-Hladká, P Jínová, J Mírovský, ...
Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2015
51*2015
Core Natural Language Processing Technology Applicable to Multiple Languages Workshop‘98
J Hajić, E Brill, M Collins, B Hladká, D Jones, C Kuo, L Ramshaw, ...
381998
Play the language: Play coreference
B Hladká, J Mírovský, P Schlesinger
Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers, 209-212, 2009
342009
Prague dependency treebank 3.5
J Hajič, E Bejček, A Bémová, E Buráňová, E Hajičová, J Havelka, ...
Institute of Formal and Applied Linguistics, LINDAT/CLARIN, Charles …, 2018
332018
Czech language tagging
B Hladká
Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, 2000
312000
The Czech academic corpus 2.0 guide
B Hladká, J Hajic, J Hana, J Hlavácová, J Mírovský, J Raab
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 89, 41, 2008
282008
Czech language processing, POS tagging.
J Hajic, B Hladka
LREC, 931-936, 1998
261998
The current status of the prague dependency treebank
E Hajičová, J Hajič, B Hladká, M Holub, P Pajas, V Řezníčková, P Sgall
Text, Speech and Dialogue: 4th International Conference, TSD 2001 železná …, 2001
252001
Manual for morphological annotation
J Hana, H Hanová, J Hajic, B Vidová-Hladká, E Jerábek
ÚFAL MFF UK, Praha, 2002
222002
Data extraction using NLP techniques and its transformation to linked data
V Kríž, B Hladká, M Nečaský, T Knap
Human-Inspired Computing and Its Applications: 13th Mexican International …, 2014
212014
Morphological and syntactic tagging of the Prague Dependency Treebank
A Bémová, J Hajic, B Hladká, J Panevová
Proceedings of ATALA Workshop, 21-29, 1999
191999
Designing a language game for collecting coreference annotation
B Hladká, J Mírovský, P Schlesinger
Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop (LAW III), 52-55, 2009
182009
Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language: CzeSL, a corpus of non-native Czech
A Rosen, J Hana, B Vidová Hladká, T Jelínek, S Škodová, B Štindlová
Nakladatelství Karolinum, 2020
152020
Statistical recognition of references in Czech court decisions
V Kríž, B Hladká, J Dědek, M Nečaský
Human-Inspired Computing and Its Applications: 13th Mexican International …, 2014
152014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20