Παρακολούθηση
Tournoux Pierre Ugo
Tournoux Pierre Ugo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-reunion.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The accordion phenomenon: Analysis, characterization, and impact on dtn routing
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, V Conan, MD De Amorim, ...
IEEE INFOCOM 2009, 1116-1124, 2009
2662009
Density-aware routing in highly dynamic DTNs: The rollernet case
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, J Whitbeck, V Conan, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 10 (12), 1755-1768, 2010
942010
On-the-fly erasure coding for real-time video applications
PU Tournoux, E Lochin, J Lacan, A Bouabdallah, V Roca
Multimedia, IEEE Transactions on, 1-1, 2009
73*2009
An innovative fishing gear to enhance the release of non-target species in coastal shark-control programs: The SMART (shark management alert in real-time) drumline
D Guyomard, C Perry, PU Tournoux, G Cliff, V Peddemors, S Jaquemet
Fisheries Research 216, 6-17, 2019
322019
How much is too much? Leveraging ads audience estimation to evaluate public profile uniqueness
T Chen, A Chaabane, PU Tournoux, MA Kaafar, R Boreli
International Symposium on Privacy Enhancing Technologies Symposium, 225-244, 2013
312013
BLEB: Bluetooth Low Energy Botnet for large scale individual tracking
T Issoufaly, PU Tournoux
2017 1st International Conference on Next Generation Computing Applications …, 2017
282017
Robust streaming in delay tolerant networks
PU Tournoux, E Lochin, J Leguay, J Lacan
2010 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2010
262010
Characterizing wifi connection and its impact on mobile users: practical insights
S Seneviratne, A Seneviratne, P Mohapatra, PU Tournoux
Proceedings of the 8th ACM international workshop on Wireless network …, 2013
212013
Analysis of internet latency: the reunion island case
R Noordally, X Nicolay, P Anelli, R Lorion, PU Tournoux
Proceedings of the 12th Asian Internet Engineering Conference, 49-56, 2016
142016
eCMT-SCTP: Improving performance of multipath SCTP with erasure coding over lossy links
G Sarwar, PU Tournoux, R Boreli, E Lochin
38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks, 476-483, 2013
132013
Wardrop Equilibrium Formulation of Resource-Constrained DTN Routing in Public Safety Networks
PU Tournoux, V Conan, J Crowcroft, J Leguay, MD de Amorim, ...
72011
On-the-fly coding for real-time applications
PU Tournoux, A Bouabdallah, J Lacan, E Lochin
Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, 889-892, 2009
72009
On the limit of fountain MDC codes for video Peer-To-Peer networks
G Smith, PU Tournoux, R Boreli, J Lacan, E Lochin
2012 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2012
62012
BML: an efficient and versatile tool for BGP dataset collection
K Hoarau, PU Tournoux, T Razafindralambo
2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2021
52021
A packet error recovery scheme for vertical handovers mobility management protocols
PU Tournoux, E Lochin, H Petander, J Lacan
International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing …, 2010
42010
Suitability of graph representation for bgp anomaly detection
K Hoarau, PU Tournoux, T Razafindralambo
2021 IEEE 46th Conference on Local Computer Networks (LCN), 305-310, 2021
32021
When on-the-fly erasure code makes late video decoding happen
PU Tournoux, TT Thai, E Lochin, J Lacan
Proceedings of the 25th ACM Workshop on Network and Operating Systems …, 2015
32015
Un protocole de fiabilité basé sur un code à effacement" on-the-fly"
PU Tournoux
Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2010
32010
Reliable data streaming over delay-tolerant networks (DTNs)
E Lochin, J Lacan, PU Tournoux, J Leguay
Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), 195-207, 2021
22021
Crowd localization: Threats and solutions
T Issoufaly, PU Tournoux
2017 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS), 92-97, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20