Παρακολούθηση
Hassaan Khaliq Qureshi (Professor)
Hassaan Khaliq Qureshi (Professor)
SEECS, National University of Science and Technology (NUST), Islamabad, Pakistan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seecs.edu.pk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy management in wireless sensor networks: A survey
JA Khan, HK Qureshi, A Iqbal
Computers & Electrical Engineering 41, 159-176, 2015
3082015
Joint Subcarrier and Power Allocation in the Energy-Harvesting-Aided D2D Communication
U Saleem, S Jangsher, HK Qureshi, SA Hassan
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (6), 2608-2617, 2018
922018
A1: An energy efficient topology control algorithm for connected area coverage in wireless sensor networks
S Rizvi, HK Qureshi, SA Khayam, V Rakocevic, M Rajarajan
Journal of Network and Computer Applications 35 (2), 597-605, 2012
842012
Exploring Multi-Hop LoRa for Green Smart Cities
MS Aslam, A Khan, A Atif, SA Hassan, A Mahmood, HK Qureshi, ...
IEEE Network 34 (2), 225-231, 2019
702019
Protecting IoTs from Mirai Botnet Attacks Using Blockchains
Z Ahmed, SM Danish, HK Qureshi, M Lestas
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2019
662019
RSSI Fingerprinting-based Localization Using Machine Learning in LoRa Networks
M Anjum, MA Khan, SA Hassan, A Mahmood, HK Qureshi, M Gidlund
IEEE Internet of Things Magazine 3 (4), 53-59, 2020
632020
A Lightweight Blockchain Based Two Factor Authentication Mechanism for LoRaWAN Join Procedure
SM Danish, M Lestas, W Asif, HK Qureshi, M Rajarajan
2019 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2019
532019
Blockev: Efficient and secure charging station selection for electric vehicles
SM Danish, K Zhang, HA Jacobsen, N Ashraf, HK Qureshi
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 22 (7), 4194-4211, 2020
492020
Network Intrusion Detection System for Jamming Attack in LoRaWAN Join Procedure
SM Danish, A Nasir, HK Qureshi, AB Ashfaq, S Mumtaz, J Rodriguez
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2018
452018
Poly: A reliable and energy efficient topology control protocol for wireless sensor networks
HK Qureshi, S Rizvi, M Saleem, SA Khayam, V Rakocevic, M Rajarajan
Computer Communications 34 (10), 1235-1242, 2011
432011
A drone-aided blockchain-based smart vehicular network
MA Cheema, MK Shehzad, HK Qureshi, SA Hassan, H Jung
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 22 (7), 4160-4170, 2020
422020
Harvested Energy Prediction Schemes for Wireless Sensor Networks: Performance Evaluation and Enhancements
HK Qureshi, U Saleem, M Saleem, A Pitsillides, M Lestas
Wireless Communications and Mobile Computing 2017, 2017
412017
Improving Channel Utilization of LoRaWAN by using Novel Channel Access Mechanism
S Ahsan, SA Hassan, A Adeel, HK Qureshi
2019 15th International Wireless Communications & Mobile Computing …, 2019
352019
Reliability and energy-efficiency analysis of safety message broadcast in VANETs
S Sattar, HK Qureshi, M Saleem, S Mumtaz, J Rodriguez
Computer Communications 119, 118-126, 2018
342018
Combined Data Rate and Energy Management in Harvesting Enabled Tactile IoT Sensing Devices
N Ashraf, A Hasan, HK Qureshi, M Lestas
IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (5), 3006-3015, 2019
322019
Machine Learning with Blockchain for Secure E-voting System
MA Cheema, N Ashraf, A Aftab, HK Qureshi, M Kazim, AT Azar
2020 First International Conference of Smart Systems and Emerging …, 2020
292020
Utilizing Blockchain for Distributed Machine Learning based Intrusion Detection in Internet of Things
MA Cheema, HK Qureshi, C Chrysostomou, M Lestas
2020 16th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2020
272020
Securing the LoRaWAN join procedure using blockchains
SM Danish, M Lestas, HK Qureshi, K Zhang, W Asif, M Rajarajan
Cluster Computing 23, 2123-2138, 2020
262020
Energy management in harvesting enabled sensing nodes: Prediction and control
N Ashraf, M Faizan, W Asif, HK Qureshi, A Iqbal, M Lestas
Journal of Network and Computer Applications 132, 104-117, 2019
212019
A comprehensive survey on age of information in massive IoT networks
Q Abbas, SA Hassan, HK Qureshi, K Dev, H Jung
Computer Communications 197, 199-213, 2023
202023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20