Παρακολούθηση
Lambros Mitropoulos
Lambros Mitropoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Total cost of ownership and externalities of conventional, hybrid and electric vehicle
LK Mitropoulos, PD Prevedouros, P Kopelias
Transportation research procedia 24, 267-274, 2017
1142017
Life cycle emissions and cost model for urban light duty vehicles
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Research Part D: Transport and Environment 41, 147-159, 2015
482015
A systematic literature review of ride-sharing platforms, user factors and barriers
L Mitropoulos, A Kortsari, G Ayfantopoulou
European Transport Research Review 13, 1-22, 2021
422021
Exploring mobility pattern changes between before, during and after COVID-19 lockdown periods for young adults
A Nikiforiadis, L Mitropoulos, P Kopelias, S Basbas, N Stamatiadis, ...
Cities 125, 103662, 2022
372022
Multicriterion Sustainability Assessment in Transportation Private Cars, Carsharing, and Transit Buses
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2014
302014
Incorporating sustainability assessment in transportation planning: an urban transportation vehicle-based approach
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Planning and Technology 39 (5), 439-463, 2016
282016
Sustainability framework for assessing urban freight transportation measures
E Nathanail, L Mitropoulos, I Karakikes, G Adamos
Logistics, Supply Chain, Sustainability and Global Challenges 9 (2), 16-36, 2018
212018
A Fuzzy and a Monte Carlo simulation approach to assess sustainability and rank vehicles in urban environment
LK Mitropoulos, PD Prevedouros, XA Yu, EG Nathanail
Transportation research procedia 24, 296-303, 2017
202017
The hyperloop system and stakeholders: A review and future directions
L Mitropoulos, A Kortsari, A Koliatos, G Ayfantopoulou
Sustainability 13 (15), 8430, 2021
192021
Urban transportation vehicle sustainability assessment with a comparative study of weighted sum and fuzzy methods
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Journal of Urban Planning and Development 142 (4), 04016013, 2016
182016
Agent-based models for simulating e-scooter sharing services: A review and a qualitative assessment
PG Tzouras, L Mitropoulos, E Stavropoulou, E Antoniou, K Koliou, ...
International Journal of Transportation Science and Technology 12 (1), 71-85, 2023
172023
Factors affecting drivers to participate in a carpooling to public transport service
L Mitropoulos, A Kortsari, G Ayfantopoulou
Sustainability 13 (16), 9129, 2021
152021
Assessment of sustainability for transportation vehicles
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation research record 2344 (1), 88-97, 2013
152013
Factors and incentives that affect electric vehicle adoption in Greece
G Mpoi, C Milioti, L Mitropoulos
International Journal of Transportation Science and Technology, 2023
142023
A sustainability cross-case assessment of city logistics solutions
E Nathanail, I Karakikes, L Mitropoulos, G Adamos
Case Studies on Transport Policy 9 (1), 219-240, 2021
142021
Life cycle emissions and cost study of light duty vehicles
P Prevedouros, L Mitropoulos
Transportation Research Procedia 15, 749-760, 2016
142016
Assessment of urban mobility needs, gaps and priorities in Mediterranean partner countries
E Sdoukopoulos, P Kose, A Gal-Tzur, M Mezghani, M Boile, E Sheety, ...
Transportation Research Procedia 14, 1211-1220, 2016
112016
Evaluation of freight measures by integrating simulation tools: The case of Volos Port, Greece
I Karakikes, W Hofmann, L Mitropoulos, M Savrasovs
Transport and Telecommunication Journal 19 (3), 224-232, 2018
82018
Describing Micro-Mobility First/Last-Mile Routing Behavior in Urban Road Networks through a Novel Modeling Approach
PG Tzouras, L Mitropoulos, K Koliou, E Stavropoulou, C Karolemeas, ...
Sustainability 15 (4), 3095, 2023
72023
Road Safety in urban areas in Greece during economy downturn. A before–after comparison
K Mpogas, P Kopelias, L Mitropoulos, K Kepaptsoglou
Transportation Research Procedia 24, 228-234, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20