Παρακολούθηση
Lambros Mitropoulos
Lambros Mitropoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Total cost of ownership and externalities of conventional, hybrid and electric vehicle
LK Mitropoulos, PD Prevedouros, P Kopelias
Transportation research procedia 24, 267-274, 2017
802017
Life cycle emissions and cost model for urban light duty vehicles
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Research Part D: Transport and Environment 41, 147-159, 2015
372015
Multicriterion Sustainability Assessment in Transportation Private Cars, Carsharing, and Transit Buses
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2014
272014
A Fuzzy and a Monte Carlo simulation approach to assess sustainability and rank vehicles in urban environment
LK Mitropoulos, PD Prevedouros, XA Yu, EG Nathanail
Transportation research procedia 24, 296-303, 2017
192017
Incorporating sustainability assessment in transportation planning: an urban transportation vehicle-based approach
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation Planning and Technology 39 (5), 439-463, 2016
172016
Urban transportation vehicle sustainability assessment with a comparative study of weighted sum and fuzzy methods
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Journal of Urban Planning and Development 142 (4), 04016013, 2016
162016
Sustainability framework for assessing urban freight transportation measures
E Nathanail, L Mitropoulos, I Karakikes, G Adamos
Logistics, Supply Chain, Sustainability and Global Challenges 9 (2), 16-36, 2018
142018
Life cycle emissions and cost study of light duty vehicles
P Prevedouros, L Mitropoulos
Transportation Research Procedia 15, 749-760, 2016
132016
Assessment of sustainability for transportation vehicles
LK Mitropoulos, PD Prevedouros
Transportation research record 2344 (1), 88-97, 2013
132013
Assessment of urban mobility needs, gaps and priorities in Mediterranean partner countries
E Sdoukopoulos, P Kose, A Gal-Tzur, M Mezghani, M Boile, E Sheety, ...
Transportation Research Procedia 14, 1211-1220, 2016
102016
The hyperloop system and stakeholders: A review and future directions
L Mitropoulos, A Kortsari, A Koliatos, G Ayfantopoulou
Sustainability 13 (15), 8430, 2021
82021
A sustainability cross-case assessment of city logistics solutions
E Nathanail, I Karakikes, L Mitropoulos, G Adamos
Case Studies on Transport Policy 9 (1), 219-240, 2021
82021
Evaluation of freight measures by integrating simulation tools: the case of Volos Port, Greece
I Karakikes, W Hofmann, L Mitropoulos, M Savrasovs
Transport and Telecommunication 19 (3), 224, 2018
72018
Sustainability Framework: A Case Study of Urban Transportation Vehicles
LK Mitropoulos, PD Prevedouros, EG Nathanail
XXIVth World Road Congress, 2012
7*2012
Assessing sustainability for urban transportation modes: conceptual framework
L Mitropoulos, PD Prevedouros, EG Nathanail
Transportation Research Board 89th Annual MeetingTransportation Research Board, 2010
72010
A systematic literature review of ride-sharing platforms, user factors and barriers
L Mitropoulos, A Kortsari, G Ayfantopoulou
European Transport Research Review 13 (1), 1-22, 2021
62021
Road Safety in urban areas in Greece during economy downturn. A before–after comparison
K Mpogas, P Kopelias, L Mitropoulos, K Kepaptsoglou
Transportation Research Procedia 24, 228-234, 2017
62017
Factors Affecting Drivers to Participate in a Carpooling to Public Transport Service
L Mitropoulos, A Kortsari, G Ayfantopoulou
Sustainability 13 (16), 9129, 2021
52021
Impact of battery performance on total cost of ownership for electric drive vehicle
P Prevedouros, L Mitropoulos
2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2018
52018
Evaluating smart urban freight solutions using microsimulation
I Karakikes, L Mitropoulos, M Savrasovs
International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and …, 2017
52017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20