Παρακολούθηση
Dimitris Askounis
Dimitris Askounis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epu.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Artificial intelligence in short term electric load forecasting: a state-of-the-art survey for the researcher
K Metaxiotis, A Kagiannas, D Askounis, J Psarras
Energy conversion and Management 44 (9), 1525-1534, 2003
3762003
Power generation planning: a survey from monopoly to competition
AG Kagiannas, DT Askounis, J Psarras
International journal of electrical power & energy systems 26 (6), 413-421, 2004
2662004
Expert systems in production planning and scheduling: A state-of-the-art survey
KS Metaxiotis, D Askounis, J Psarras
Journal of Intelligent Manufacturing 13, 253-260, 2002
1542002
Working from home during COVID-19 crisis: a cyber security culture assessment survey
A Georgiadou, S Mouzakitis, D Askounis
Security Journal 35 (2), 486-505, 2022
1402022
Multicriteria decision support for global e-government evaluation
E Siskos, D Askounis, J Psarras
Omega 46, 51-63, 2014
1372014
Business to business interoperability: A current review of XML data integration standards
F Lampathaki, S Mouzakitis, G Gionis, Y Charalabidis, D Askounis
Computer Standards & Interfaces 31 (6), 1045-1055, 2009
1162009
A unified methodological approach for the development of knowledge cities
K Ergazakis, K Metaxiotis, J Psarras, D Askounis
Journal of Knowledge management 10 (5), 65-78, 2006
1092006
A goal-driven management framework for electronic government transformation projects implementation
D Sarantis, Y Charalabidis, D Askounis
Government information quarterly 28 (1), 117-128, 2011
912011
Assessing mitre att&ck risk using a cyber-security culture framework
A Georgiadou, S Mouzakitis, D Askounis
Sensors 21 (9), 3267, 2021
862021
Dynamic risk management system for the modeling, optimal adaptation and implementation of an ERP system
I Zafeiropoulos, K Metaxiotis, D Askounis
Information Management & Computer Security 13 (3), 212-234, 2005
792005
Developing countries' energy needs and priorities under a sustainable development perspective: A linguistic decision support approach
C Karakosta, D Askounis
Energy for Sustainable Development 14 (4), 330-338, 2010
742010
A critical assessment of project management methods with respect to electronic government implementation challenges
D Sarantis, S Smithson, Y Charalabidis, D Askounis
Systemic Practice and Action Research 23, 301-321, 2010
632010
Detecting insider threat via a cyber-security culture framework
A Georgiadou, S Mouzakitis, D Askounis
Journal of Computer Information Systems 62 (4), 706-716, 2022
622022
IKARUS-Onto: a methodology to develop fuzzy ontologies from crisp ones
P Alexopoulos, M Wallace, K Kafentzis, D Askounis
Knowledge and information systems 32, 667-695, 2012
502012
Paving the way to eGovernment transformation: Interoperability registry infrastructure development
AM Sourouni, F Lampathaki, S Mouzakitis, Y Charalabidis, D Askounis
Electronic Government: 7th International Conference, EGOV 2008, Turin, Italy …, 2008
492008
Towards the government transformation: An ontology-based government knowledge repository
AM Sourouni, G Kourlimpinis, S Mouzakitis, D Askounis
Computer Standards & Interfaces 32 (1-2), 44-53, 2010
442010
GENESYS: an expert system for production scheduling
KS Metaxiotis, JE Psarras, DT Askounis
Industrial Management & Data Systems 102 (6), 309-317, 2002
422002
Organising municipal e-government systems: A multi-facet taxonomy of e-services for citizens and businesses
Y Charalabidis, D Askounis, G Gionis, F Lampathaki, K Metaxiotis
Electronic Government: 5th International Conference, EGOV 2006, Kraków …, 2006
412006
Effects of enterprise interoperability on integration efforts in supply chains
S Mouzakitis, AM Sourouni, D Askounis
International Journal of Electronic Commerce 14 (2), 127-155, 2009
402009
On the selection of equity securities: An expert systems methodology and an application on the Athens Stock Exchange
P Xidonas, E Ergazakis, K Ergazakis, K Metaxiotis, D Askounis, ...
Expert Systems with Applications 36 (9), 11966-11980, 2009
352009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20