Παρακολούθηση
Dimitris Askounis
Dimitris Askounis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epu.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Artificial intelligence in short term electric load forecasting: a state-of-the-art survey for the researcher
K Metaxiotis, A Kagiannas, D Askounis, J Psarras
Energy conversion and Management 44 (9), 1525-1534, 2003
3502003
Power generation planning: a survey from monopoly to competition
AG Kagiannas, DT Askounis, J Psarras
International journal of electrical power & energy systems 26 (6), 413-421, 2004
2522004
Expert systems in production planning and scheduling: A state-of-the-art survey
KS Metaxiotis, D Askounis, J Psarras
Journal of Intelligent Manufacturing 13 (4), 253-260, 2002
1442002
Multicriteria decision support for global e-government evaluation
E Siskos, D Askounis, J Psarras
Omega 46, 51-63, 2014
1252014
Business to business interoperability: A current review of XML data integration standards
F Lampathaki, S Mouzakitis, G Gionis, Y Charalabidis, D Askounis
Computer Standards & Interfaces 31 (6), 1045-1055, 2009
1092009
A unified methodological approach for the development of knowledge cities
K Ergazakis, K Metaxiotis, J Psarras, D Askounis
Journal of knowledge management 10 (5), 65-78, 2006
1052006
A goal-driven management framework for electronic government transformation projects implementation
D Sarantis, Y Charalabidis, D Askounis
Government Information Quarterly 28 (1), 117-128, 2011
812011
Dynamic risk management system for the modeling, optimal adaptation and implementation of an ERP system
I Zafeiropoulos, K Metaxiotis, D Askounis
Information Management & Computer Security, 2005
792005
Developing countries' energy needs and priorities under a sustainable development perspective: A linguistic decision support approach
C Karakosta, D Askounis
Energy for Sustainable Development 14 (4), 330-338, 2010
712010
Working from home during COVID-19 crisis: a cyber security culture assessment survey
A Georgiadou, S Mouzakitis, D Askounis
Security Journal 35 (2), 486-505, 2022
682022
A critical assessment of project management methods with respect to electronic government implementation challenges
D Sarantis, S Smithson, Y Charalabidis, D Askounis
Systemic Practice and Action Research 23 (4), 301-321, 2010
572010
Paving the way to eGovernment transformation: Interoperability registry infrastructure development
AM Sourouni, F Lampathaki, S Mouzakitis, Y Charalabidis, D Askounis
International Conference on Electronic Government, 340-351, 2008
492008
IKARUS-Onto: a methodology to develop fuzzy ontologies from crisp ones
P Alexopoulos, M Wallace, K Kafentzis, D Askounis
Knowledge and information systems 32 (3), 667-695, 2012
442012
GENESYS: an expert system for production scheduling
KS Metaxiotis, JE Psarras, DT Askounis
Industrial Management & Data Systems, 2002
422002
Towards the government transformation: An ontology-based government knowledge repository
AM Sourouni, G Kourlimpinis, S Mouzakitis, D Askounis
Computer Standards & Interfaces 32 (1-2), 44-53, 2010
392010
Effects of enterprise interoperability on integration efforts in supply chains
S Mouzakitis, AM Sourouni, D Askounis
International Journal of Electronic Commerce 14 (2), 127-155, 2009
392009
Organising municipal e-government systems: A multi-facet taxonomy of e-services for citizens and businesses
Y Charalabidis, D Askounis, G Gionis, F Lampathaki, K Metaxiotis
International Conference on Electronic Government, 195-206, 2006
392006
On the selection of equity securities: An expert systems methodology and an application on the Athens Stock Exchange
P Xidonas, E Ergazakis, K Ergazakis, K Metaxiotis, D Askounis, ...
Expert Systems with Applications 36 (9), 11966-11980, 2009
352009
Defining a taxonomy for research areas on ICT for governance and policy modelling
F Lampathaki, Y Charalabidis, S Passas, D Osimo, M Bicking, ...
International Conference on Electronic Government, 61-72, 2010
332010
Energy policy assessment of the Euro-Mediterranean cooperation
AG Kagiannas, DT Askounis, K Anagnostopoulos, J Psarras
Energy Conversion and Management 44 (16), 2665-2686, 2003
322003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20