Παρακολούθηση
Ejder Baştuğ
Ejder Baştuğ
Member of Technical Staff, Nokia Bell Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nokia-bell-labs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Living on the edge: The role of proactive caching in 5G wireless networks
E Bastug, M Bennis, M Debbah
IEEE Communications Magazine 52 (8), 82-89, 2014
13212014
Towards Interconnected Virtual Reality: Opportunities, Challenges and Enablers
E Baştuğ, M Bennis, M Médard, M Debbah
arXiv preprint arXiv:1611.05356, 2017
609*2017
Cache-enabled small cell networks: Modeling and tradeoffs
E Baştuǧ, M Bennis, M Kountouris, M Debbah
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2015 (1), 1-11, 2015
3902015
Big data caching for networking: Moving from cloud to edge
E Zeydan, E Bastug, M Bennis, MA Kader, IA Karatepe, AS Er, M Debbah
IEEE Communications Magazine 54 (9), 36-42, 2016
3602016
Wireless caching: Technical misconceptions and business barriers
G Paschos, E Baştuğ, I Land, G Caire, M Debbah
IEEE Communications Magazine 54 (8), 16-22, 2016
3572016
Big data meets telcos: A proactive caching perspective
E Bastug, M Bennis, E Zeydan, MA Kader, A Karatepe, AS Er, M Debbah
IEEE/KICS Journal of Communications and Networks 17 (6), 549-558, 2015
181*2015
Towards 5G: Applications, requirements and candidate technologies
R Vannithamby, S Talwar
John Wiley & Sons, 2017
1592017
A transfer learning approach for cache-enabled wireless networks
E Baştuğ, M Bennis, M Debbah
2015 13th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2015
1542015
Proactive small cell networks
E Baştuğ, JL Guénégo, M Debbah
ICT 2013, 1-5, 2013
1082013
Caching at the edge: A green perspective for 5G networks
B Perabathini, E Baştuğ, M Kountouris, M Debbah, A Conte
2015 IEEE international conference on communication workshop (ICCW), 2830-2835, 2015
842015
Social and spatial proactive caching for mobile data offloading
E Bastug, M Bennis, M Debbah
2014 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICCW), 581-586, 2014
732014
A Stackelberg Game for Incentive Proactive Caching Mechanisms in Wireless Networks
F Shen, K Hamidouche, E Bastug, M Debbah
IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2016
712016
On the benefits of edge caching for MIMO interference alignment
M Deghel, E Baştuğ, M Assaad, M Debbah
2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2015
502015
Proactive caching in 5G small cell networks
E Baştuğ, M Bennis, M Debbah
Towards 5G: Applications, requirements and candidate technologies, 78-98, 2016
482016
Leveraging big data analytics for cache-enabled wireless networks
MA Kader, E Bastug, M Bennis, E Zeydan, A Karatepe, AS Er, M Debbah
2015 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-6, 2015
472015
Anticipatory caching in small cell networks: A transfer learning approach
E Bastug, M Bennis, M Debbah
1st KuVS workshop on anticipatory networks, 2014
442014
On the Delay of Geographical Caching Methods in Two-Tiered Heterogeneous Networks
E Bastug, M Kountouris, M Bennis, M Debbah
40*2016
Distributed caching in 5G networks: An alternating direction method of multipliers approach
A Abboud, E Baştuğ, K Hamidouche, M Debbah
2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2015
272015
Hierarchical deep double q-routing
RE Ali, B Erman, E Baştuğ, B Cilli
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2020
252020
Edge caching for coverage and capacity-aided heterogeneous networks
E Baştuğ, M Bennis, M Kountouris, M Debbah
2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 285-289, 2016
222016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20