Παρακολούθηση
Sara M. Maxwell
Sara M. Maxwell
Associate Professor, University of Washington Bothell Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic ocean management: Defining and conceptualizing real-time management of the ocean
SM Maxwell, EL Hazen, RL Lewison, DC Dunn, H Bailey, SJ Bograd, ...
Marine Policy 58, 42-50, 2015
4592015
Shifting gears: assessing collateral impacts of fishing methods in US waters
R Chuenpagdee, LE Morgan, SM Maxwell, EA Norse, D Pauly
Frontiers in Ecology and the Environment 1 (10), 517-524, 2003
4202003
A dynamic ocean management tool to reduce bycatch and support sustainable fisheries
EL Hazen, KL Scales, SM Maxwell, DK Briscoe, H Welch, SJ Bograd, ...
Science advances 4 (5), eaar3001, 2018
3532018
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
3382019
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3032013
Dynamic ocean management: identifying the critical ingredients of dynamic approaches to ocean resource management
R Lewison, AJ Hobday, S Maxwell, E Hazen, JR Hartog, DC Dunn, ...
BioScience 65 (5), 486-498, 2015
2542015
Foraging behavior and success of a mesopelagic predator in the northeast Pacific Ocean: insights from a data-rich species, the northern elephant seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PloS one 7 (5), e36728, 2012
2492012
Ontogeny in marine tagging and tracking science: technologies and data gaps
EL Hazen, SM Maxwell, H Bailey, SJ Bograd, M Hamann, P Gaspar, ...
Marine Ecology Progress Series 457, 221-240, 2012
2312012
Dynamic ocean management increases the efficiency and efficacy of fisheries management
DC Dunn, SM Maxwell, AM Boustany, PN Halpin
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (3), 668-673, 2016
2102016
Systematic conservation planning: a better recipe for managing the high seas for biodiversity conservation and sustainable use
NC Ban, NJ Bax, KM Gjerde, R Devillers, DC Dunn, PK Dunstan, ...
Conservation Letters 7 (1), 41-54, 2014
1812014
Social and ecological effectiveness of large marine protected areas
NC Ban, TE Davies, SE Aguilera, C Brooks, M Cox, G Epstein, LS Evans, ...
Global Environmental Change 43, 82-91, 2017
1772017
Satellite tracking of manta rays highlights challenges to their conservation
RT Graham, MJ Witt, DW Castellanos, F Remolina, S Maxwell, BJ Godley, ...
PloS one 7 (5), e36834, 2012
1762012
One size does not fit all: the emerging frontier in large-scale marine conservation
RJ Toonen, TA Wilhelm, SM Maxwell, D Wagner, BW Bowen, ...
Marine pollution bulletin 77 (1-2), 7-10, 2013
1662013
One size does not fit all: the emerging frontier in large-scale marine conservation
RJ Toonen, TA Wilhelm, SM Maxwell, D Wagner, BW Bowen, ...
Marine pollution bulletin 77 (1-2), 7-10, 2013
1662013
Using satellite tracking to optimize protection of long-lived marine species: olive ridley sea turtle conservation in Central Africa
SM Maxwell, GA Breed, BA Nickel, J Makanga-Bahouna, E Pemo-Makaya, ...
PloS one 6 (5), e19905, 2011
1582011
Dynamic ocean management: integrating scientific and technological capacity with law, policy, and management
AJ Hobday, SM Maxwell, J Forgie, J McDonald
Stan. Envtl. LJ 33, 125, 2013
1432013
The importance of migratory connectivity for global ocean policy
DC Dunn, AL Harrison, C Curtice, S DeLand, B Donnelly, EI Fujioka, ...
Proceedings of the Royal Society B 286 (1911), 20191472, 2019
1242019
Revisiting the ontogenetic shift paradigm: the case of juvenile green turtles in the SW Atlantic
VG Carman, V Falabella, S Maxwell, D Albareda, C Campagna, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 429, 64-72, 2012
1232012
Marine mammal conservation: over the horizon
SE Nelms, J Alfaro-Shigueto, JPY Arnould, IC Avila, SB Nash, E Campbell, ...
Endangered Species Research 44, 291-325, 2021
1062021
Mobile protected areas for biodiversity on the high seas
SM Maxwell, KM Gjerde, MG Conners, LB Crowder
Science 367 (6475), 252-254, 2020
1032020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20