Παρακολούθηση
George Pouliasis
George Pouliasis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα student.tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recasting of the WEF Nexus as an actor with a new economic platform and management model
K Zisopoulou, S Karalis, ME Koulouri, G Pouliasis, E Korres, A Karousis, ...
Energy policy 119, 123-139, 2018
292018
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
K Mavroyeoryos, I Engonopoulos, H Tyralis, P Dimitriadis, ...
Energy Procedia 125, 435-442, 2017
132017
Revisiting Flood Hazard Assessment Practices under a Hybrid Stochastic Simulation Framework
A Efstratiadis, P Dimas, G Pouliasis, I Tsoukalas, P Kossieris, V Bellos, ...
Water 14 (3), 457, 2022
72022
Stochastic Modeling of Hydroclimatic Processes Using Vine Copulas
G Pouliasis, GA Torres-Alves, O Morales-Napoles
Water 13 (16), 2156, 2021
22021
Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence
A Koskinas, E Zaharopoulou, G Pouliasis, I Deligiannis, P Dimitriadis, ...
Earth 3 (3), 1027-1041, 2022
2022
A 2D smoothed particle hydrodynamics model for free surface applications
G Pouliasis
2018
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7