Παρακολούθηση
George Pouliasis
George Pouliasis
HR Wallingford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hrwallingford.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recasting of the WEF Nexus as an actor with a new economic platform and management model
K Zisopoulou, S Karalis, ME Koulouri, G Pouliasis, E Korres, A Karousis, ...
Energy Policy 119, 123-139, 2018
342018
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
K Mavroyeoryos, I Engonopoulos, H Tyralis, P Dimitriadis, ...
Energy Procedia 125, 435-442, 2017
142017
Revisiting flood hazard assessment practices under a hybrid stochastic simulation framework
A Efstratiadis, P Dimas, G Pouliasis, I Tsoukalas, P Kossieris, V Bellos, ...
Water 14 (3), 457, 2022
122022
Stochastic modeling of hydroclimatic processes using vine copulas
G Pouliasis, GA Torres-Alves, O Morales-Napoles
Water 13 (16), 2156, 2021
82021
Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system
A Koskinas, E Zacharopoulou, G Pouliasis, I Engonopoulos, ...
European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research …, 2017
42017
Estimating the Statistical Significance of Cross–Correlations between Hydroclimatic Processes in the Presence of Long–Range Dependence
A Koskinas, E Zaharopoulou, G Pouliasis, I Deligiannis, P Dimitriadis, ...
Earth 3 (3), 1027-1041, 2022
32022
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
12017
Comparison of mudflow simulation models in an ephemeral mountainous stream in Western Greece using HEC-RAS and FLO-2D
P Dimas, G Pouliasis, P Dimitriadis, P Papanicolaou, S Lazaridou, ...
Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration 8 (4), 919-933, 2023
2023
A 2D smoothed particle hydrodynamics model for free surface applications
G Pouliasis
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9