Παρακολούθηση
Georgios Kavallieratos
Georgios Kavallieratos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Security: ESORICS 2018 International Workshops, CyberICPS 2018 and …, 2019
862019
Cybersecurity and safety co-engineering of cyberphysical systems—a comprehensive survey
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Future Internet 12 (4), 65, 2020
532020
Security awareness of the digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas, G Kavallieratos, P Kotzanikolaou
Information 8 (2), 42, 2017
512017
Shipping 4.0: Security requirements for the cyber-enabled ship
G Kavallieratos, V Diamantopoulou, SK Katsikas
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (10), 6617-6625, 2020
452020
Managing cyber security risks of the cyber-enabled ship
G Kavallieratos, S Katsikas
Journal of Marine Science and Engineering 8 (10), 768, 2020
442020
Towards a cyber-physical range
G Kavallieratos, SK Katsikas, V Gkioulos
Proceedings of the 5th on Cyber-Physical System Security Workshop, 25-34, 2019
342019
SafeSec Tropos: Joint security and safety requirements elicitation
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Standards & Interfaces 70, 103429, 2020
302020
Cyber risk propagation and optimal selection of cybersecurity controls for complex cyberphysical systems
G Kavallieratos, G Spathoulas, S Katsikas
Sensors 21 (5), 1691, 2021
262021
Threat analysis in dynamic environments: The case of the smart home
G Kavallieratos, V Gkioulos, SK Katsikas
2019 15th international conference on distributed computing in sensor …, 2019
232019
Modelling shipping 4.0: A reference architecture for the cyber-enabled ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 202-217, 2020
192020
Threat analysis for smart homes
G Kavallieratos, N Chowdhury, S Katsikas, V Gkioulos, S Wolthusen
Future Internet 11 (10), 207, 2019
192019
Attack path analysis for cyber physical systems
G Kavallieratos, S Katsikas
Computer Security: ESORICS 2020 International Workshops, CyberICPS, SECPRE …, 2020
162020
Impact of cyber risk on the safety of the milliampere2 autonomous passenger ship
A Amro, G Kavallieratos, K Louzis, CA Thieme
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 929 (1), 012018, 2020
92020
Attack path analysis and cost-efficient selection of cybersecurity controls for complex cyberphysical systems
G Spathoulas, G Kavallieratos, S Katsikas, A Baiocco
European Symposium on Research in Computer Security, 74-90, 2021
52021
An exploratory analysis of the last frontier: A systematic literature review of cybersecurity in space
G Kavallieratos, S Katsikas
International Journal of Critical Infrastructure Protection, 100640, 2023
42023
D3. 19 Guidelines for enhancement of societal security awareness
S Chaudhary, S Pape, M Kompara, G Kavallieratos, V Gkioulos
Technical Report. Brussels, Belgium, 2022
32022
Cybersecurity of the Unmanned Ship
S Katsikas, G Kavallieratos
Cybersecurity Issues in Emerging Technologies, 21-42, 2021
32021
Cyber Risk Assessment for SHips (CRASH)
A Oruc, G Kavallieratos, V Gkioulos, S Katsikas
TransNav, Faculty of Navigation Gdynia Maritime University, 2024
22024
Risk assessment and control selection for cyber-physical systems: A case study on supply chain tracking systems
G Kavallieratos, C Grigoriadis, A Katsika, G Spathoulas, P Kotzanikolaou, ...
OAE Publishing Inc., 2022
12022
Enabling Defensive Deception by Leveraging Software Defined Networks
I Belalis, G Kavallieratos, V Gkioulos, G Spathoulas
INTERNET 2020 The Twelfth International Conference on Evolving Internet, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20