Georgios Kavallieratos
Georgios Kavallieratos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Security awareness of the digital natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas, G Kavallieratos, P Kotzanikolaou
Information 8 (2), 42, 2017
242017
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Security, 20-36, 2018
162018
Towards a cyber-physical range
G Kavallieratos, SK Katsikas, V Gkioulos
Proceedings of the 5th on Cyber-Physical System Security Workshop, 25-34, 2019
52019
Shipping 4.0: Security requirements for the Cyber-Enabled Ship
G Kavallieratos, V Diamantopoulou, S Katsikas
IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2020
42020
Threat analysis in dynamic environments: The case of the smart home
G Kavallieratos, V Gkioulos, SK Katsikas
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
32019
Modelling Shipping 4.0: A Reference Architecture for the Cyber-Enabled Ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 202-217, 2020
22020
Threat Analysis for Smart Homes
G Kavallieratos, N Chowdhury, S Katsikas, V Gkioulos, S Wolthusen
Future Internet 11 (10), 207, 2019
22019
SafeSec Tropos: Joint security and safety requirements elicitation
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Standards & Interfaces 70, 103429, 2020
12020
Cybersecurity and Safety Co-Engineering of Cyberphysical Systems—A Comprehensive Survey
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Future Internet 12 (4), 65, 2020
12020
Managing Cyber Security Risks of the Cyber-Enabled Ship
G Kavallieratos, S Katsikas
Journal of Marine Science and Engineering 8 (10), 768, 2020
2020
Κυβερνοεπιθέσεις στο cyber-enabled πλοίο
Γ Καβαλλιεράτος
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11