Παρακολούθηση
Eleftherios Kellis
Eleftherios Kellis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα PHED-SR.AUTH.GR - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determining variables of plyometric training for improving vertical jump height performance: a meta-analysis
ESS de Villarreal, E Kellis, WJ Kraemer, M Izquierdo
The Journal of Strength & Conditioning Research 23 (2), 495-506, 2009
5432009
Effects of small-sided games on physical conditioning and performance in young soccer players
A Katis, E Kellis
Journal of sports science & medicine 8 (3), 374, 2009
4712009
Biomechanical characteristics and determinants of instep soccer kick
E Kellis, A Katis
Journal of sports science & medicine 6 (2), 154, 2007
4232007
Effects of two 4-week proprioceptive neuromuscular facilitation programs on muscle endurance, flexibility, and functional performance in women with chronic low back pain
N Kofotolis, E Kellis
Physical therapy 86 (7), 1001-1012, 2006
3292006
Ankle sprain injuries and risk factors in amateur soccer players during a 2-year period
ND Kofotolis, E Kellis, SP Vlachopoulos
The American Journal of Sports Medicine 35 (3), 458-466, 2007
3192007
Quantification of quadriceps and hamstring antagonist activity
E Kellis
Sports medicine 25, 37-62, 1998
2971998
Muscle co-activation around the knee in drop jumping using the co-contraction index
E Kellis, F Arabatzi, C Papadopoulos
Journal of Electromyography and Kinesiology 13 (3), 229-238, 2003
2882003
Muscle activation differences between eccentric and concentric isokinetic exercise.
E Kellis, V Baltzopoulos
Medicine and science in sports and exercise 30 (11), 1616-1623, 1998
2831998
Isokinetic eccentric exercise
E Kellis, V Baltzopoulos
Sports medicine 19, 202-222, 1995
2651995
Effects of combined strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in amateur players
E Manolopoulos, C Papadopoulos, E Kellis
Scandinavian journal of medicine & science in sports 16 (2), 102-110, 2006
2252006
Agonist versus antagonist muscle fatigue effects on thigh muscle activity and vertical ground reaction during drop landing
E Kellis, V Kouvelioti
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (1), 55-64, 2009
2132009
Effect of a hippotherapy intervention program on static balance and strength in adolescents with intellectual disabilities
P Giagazoglou, F Arabatzi, K Dipla, M Liga, E Kellis
Research in developmental disabilities 33 (6), 2265-2270, 2012
2062012
Effects of an intermittent exercise fatigue protocol on biomechanics of soccer kick performance
E Kellis, A Katis, IS Vrabas
Scandinavian journal of medicine & science in sports 16 (5), 334-344, 2006
1982006
Reliability of spinal range of motion in healthy boys using a skin-surface device
E Kellis, G Adamou, G Tzilios, M Emmanouilidou
Journal of manipulative and physiological therapeutics 31 (8), 570-576, 2008
1852008
Vertical jump biomechanics after plyometric, weight lifting, and combined (weight lifting+ plyometric) training
F Arabatzi, E Kellis, ESS De Villarreal
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (9), 2440-2448, 2010
1822010
Validity of architectural properties of the hamstring muscles: correlation of ultrasound findings with cadaveric dissection
E Kellis, N Galanis, K Natsis, G Kapetanos
Journal of biomechanics 42 (15), 2549-2554, 2009
1782009
Knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from three angles of approach.
E Kellis, A Katis, I Gissis
Medicine and Science in sports and exercise 36 (6), 1017-1028, 2004
1732004
Ankle sprain injuries: a 2-year prospective cohort study in female Greek professional basketball players
N Kofotolis, E Kellis
Journal of athletic training 42 (3), 388, 2007
1652007
The effects of antagonist moment on the resultant knee joint moment during isokinetic testing of the knee extensors
E Kellis, V Baltzopoulos
European journal of applied physiology and occupational physiology 76, 253-259, 1997
1641997
The relationship between jumping performance and isokinetic strength of hip and knee extensors and ankle plantar flexors
A Tsiokanos, E Kellis, A Jamurtas, S Kellis
Isokinetics and exercise science 10 (2), 107-115, 2002
1562002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20