Παρακολούθηση
Jose M Bellido
Jose M Bellido
IEO-CSIC, Murcia, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieo.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rebuilding Mediterranean fisheries: a new paradigm for ecological sustainability
F Colloca, M Cardinale, F Maynou, M Giannoulaki, G Scarcella, K Jenko, ...
Fish and fisheries 14 (1), 89-109, 2013
3592013
Fishery discards and bycatch: solutions for an ecosystem approach to fisheries management?
JM Bellido, MB Santos, MG Pennino, X Valeiras, GJ Pierce
Hydrobiologia 670, 317-333, 2011
2902011
A review of cephalopod–environment interactions in European Seas
GJ Pierce, VD Valavanis, A Guerra, P Jereb, L Orsi-Relini, JM Bellido, ...
Hydrobiologia 612, 49-70, 2008
2132008
Modelling intra-annual variation in abundance of squid Loligo forbesi in Scottish waters using generalised additive models
JM Bellido, GJ Pierce, J Wang
Fisheries Research 52 (1-2), 23-39, 2001
1312001
Fishery-dependent and-independent data lead to consistent estimations of essential habitats
MG Pennino, D Conesa, A López-Quílez, F Munoz, A Fernández, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (9), 2302-2310, 2016
1262016
Discarded fish in European waters: general patterns and contrasts
SS Uhlmann, ATM Van Helmond, E Kemp Stefánsdóttir, S Sigurðardóttir, ...
ICES Journal of Marine Science 71 (5), 1235-1245, 2014
1262014
Identifying essential fish habitat for small pelagic species in Spanish Mediterranean waters
JM Bellido, AM Brown, VD Valavanis, A Giráldez, GJ Pierce, M Iglesias, ...
Essential Fish Habitat Mapping in the Mediterranean, 171-184, 2008
1252008
Use of frequency analysis methods to estimate growth of anchovy (Engraulis encrasicolus L. 1758) in the Gulf of Cadiz (SW Spain)
JM Bellido, GJ Pierce, JL Romero, M Millan
Fisheries Research 48 (2), 107-115, 2000
1212000
Spatial and temporal patterns of cuttlefish (Sepia officinalis) abundance and environmental influences – a case study using trawl fishery data in French Atlantic …
J Wang, GJ Pierce, PR Boyle, V Denis, JP Robin, JM Bellido
ICES Journal of Marine Science 60 (5), 1149-1158, 2003
1102003
Rainfall, river discharges and sea temperature as factors affecting abundance of two coastal benthic cephalopod species in the Gulf of Cadiz (SW Spain)
I Sobrino, L Silva, JM Bellido, F Ramos
Bulletin of Marine Science 71 (2), 851-865, 2002
1042002
Estimation and prediction of the spatial occurrence of fish species using Bayesian latent Gaussian models
F Munoz, MG Pennino, D Conesa, A López-Quílez, JM Bellido
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 27, 1171-1180, 2013
1002013
Modeling sensitive elasmobranch habitats
MG Pennino, F Muñoz, D Conesa, A López-Quίlez, JM Bellido
Journal of sea research 83, 209-218, 2013
882013
Ecosystem structure and fishing impacts in the northwestern Mediterranean Sea using a food web model within a comparative approach
X Corrales, M Coll, S Tecchio, JM Bellido, ÁM Fernández, I Palomera
Journal of Marine Systems 148, 183-199, 2015
822015
Bayesian spatio-temporal discard model in a demersal trawl fishery
MG Pennino, F Munoz, D Conesa, A López-Quílez, JM Bellido
Journal of sea research 90, 44-53, 2014
822014
Accounting for preferential sampling in species distribution models
MG Pennino, I Paradinas, JB Illian, F Muñoz, JM Bellido, A López‐Quílez, ...
Ecology and evolution 9 (1), 653-663, 2019
732019
Bayesian spatio-temporal approach to identifying fish nurseries by validating persistence areas
I Paradinas, D Conesa, MG Pennino, F Muñoz, AM Fernández, ...
Marine Ecology Progress Series 528, 245-255, 2015
692015
Current and future influence of environmental factors on small pelagic fish distributions in the Northwestern Mediterranean Sea
MG Pennino, M Coll, M Albo-Puigserver, E Fernández-Corredor, ...
Frontiers in Marine Science 7, 566340, 2020
672020
Ingestion of microplastics and occurrence of parasite association in Mediterranean anchovy and sardine
MG Pennino, E Bachiller, E Lloret-Lloret, M Albo-Puigserver, A Esteban, ...
Marine Pollution Bulletin 158, 111399, 2020
642020
How can discards in European fisheries be mitigated? Strengths, weaknesses, opportunities and threats of potential mitigation methods
S Sigurðardóttir, EK Stefánsdóttir, H Condie, S Margeirsson, TL Catchpole, ...
Marine Policy 51, 366-374, 2015
622015
Predicting marine species distributions: complementarity of food-web and Bayesian hierarchical modelling approaches
M Coll, MG Pennino, J Steenbeek, J Solé, JM Bellido
Ecological Modelling 405, 86-101, 2019
572019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20