Παρακολούθηση
David F. J. Campbell
David F. J. Campbell
Danube University Krems, Austria; University of Applied Arts, Vienna, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα donau-uni.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
'Mode 3'and'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem
EG Carayannis, DFJ Campbell
International journal of technology management 46 (3-4), 201-234, 2009
23352009
The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation
EG Carayannis, TD Barth, DFJ Campbell
Journal of innovation and entrepreneurship 1, 1-12, 2012
13382012
Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a trans-disciplinary …
EG Carayannis, DFJ Campbell
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD …, 2010
10882010
Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems: Twenty-first-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development
EG Carayannis, DFJ Campbell, EG Carayannis, DFJ Campbell
Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st …, 2012
8892012
Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and …
EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of the Knowledge Economy 2, 327-372, 2011
4272011
The ecosystem as helix: an exploratory theory‐building study of regional co‐opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models
EG Carayannis, E Grigoroudis, DFJ Campbell, D Meissner, D Stamati
R&d Management 48 (1), 148-162, 2018
3912018
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters: A comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia
EG Carayannis, DFJ Campbell
Greenwood Publishing Group, 2006
2422006
Creativity economy and a crisis of the economy? Coevolution of knowledge, innovation, and creativity, and of the knowledge economy and knowledge society
IN Dubina, EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of the Knowledge Economy 3, 1-24, 2012
2212012
Developed democracies versus emerging autocracies: arts, democracy, and innovation in Quadruple Helix innovation systems
EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of Innovation and Entrepreneurship 3 (1), 1-23, 2014
2092014
The basic concept for the democracy ranking of the quality of democracy
DFJ Campbell
AUT, 2008
2022008
Mode 3”: meaning and implications from a knowledge systems perspective
EG Carayannis, DFJ Campbell
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge …, 2006
1462006
Mode 3 knowledge production: systems and systems theory, clusters and networks
EG Carayannis, DFJ Campbell, SS Rehman
Journal of Innovation and Entrepreneurship 5, 1-24, 2016
1192016
Quadruple helix structures of quality of democracy in innovation systems: the USA, OECD countries, and EU member countries in global comparison
DFJ Campbell, EG Carayannis, SS Rehman
Journal of the Knowledge Economy 6, 467-493, 2015
962015
Epistemic governance in higher education: quality enhancement of universities for development
DFJ Campbell, EG Carayannis
Springer Science & Business Media, 2012
962012
Epistemic governance in higher education: quality enhancement of universities for development
DFJ Campbell, EG Carayannis
Springer Science & Business Media, 2012
962012
The rocky road to tenure–Career paths in academia
A Brechelmacher, E Park, G Ates, DFJ Campbell
Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, 13-40, 2015
842015
Knowledge production of firms: research networks and the" scientification" of business R&D
DFJ Campbell, WH Guttel
International Journal of Technology Management 31 (1-2), 152-175, 2005
812005
(2009).‘
EG Carayannis, DF Campbell
Mode 3, 3-4, 0
79
Wie können Demokratie und Demokratiequalität gemessen werden? Modelle, Demokratie-Indices und Länderbeispiele im globalen Vergleich
DFJ Campbell, TD Barth
SWS-Rundschau 49 (2), 209-233, 2009
672009
The evaluation of university research in the United Kingdom and the Netherlands, Germany and Austria
DFJ Campbell
Learning from science and technology policy evaluation, 98-131, 2003
652003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20