Παρακολούθηση
David F. J. Campbell
David F. J. Campbell
Danube University Krems, Austria; University of Applied Arts, Vienna, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα donau-uni.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
'Mode 3'and'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem
EG Carayannis, DFJ Campbell
International journal of technology management 46 (3-4), 201-234, 2009
19462009
The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation
EG Carayannis, TD Barth, DFJ Campbell
Journal of innovation and entrepreneurship 1 (1), 1-12, 2012
10652012
Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a trans-disciplinary …
EG Carayannis, DFJ Campbell
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD …, 2010
9002010
Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems
EG Carayannis, DFJ Campbell
Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems, 1-63, 2012
7692012
Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and …
EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of the Knowledge Economy 2 (3), 327-372, 2011
3722011
The ecosystem as helix: an exploratory theory‐building study of regional co‐opetitive entrepreneurial ecosystems as quadruple/quintuple helix innovation models
EG Carayannis, E Grigoroudis, DFJ Campbell, D Meissner, D Stamati
R&d Management 48 (1), 148-162, 2018
2882018
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters: A comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia
EG Carayannis, DFJ Campbell
Greenwood Publishing Group, 2006
2222006
The basic concept for the democracy ranking of the quality of democracy
DFJ Campbell
AUT, 2008
1942008
Creativity economy and a crisis of the economy? Coevolution of knowledge, innovation, and creativity, and of the knowledge economy and knowledge society
IN Dubina, EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of the Knowledge Economy 3 (1), 1-24, 2012
1922012
Developed democracies versus emerging autocracies: arts, democracy, and innovation in Quadruple Helix innovation systems
EG Carayannis, DFJ Campbell
Journal of Innovation and Entrepreneurship 3 (1), 1-23, 2014
1672014
Mode 3”: meaning and implications from a knowledge systems perspective
EG Carayannis, DFJ Campbell
Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge …, 2006
1312006
Epistemic governance in higher education: quality enhancement of universities for development
DFJ Campbell, EG Carayannis
Springer Science & Business Media, 2012
1002012
Epistemic governance in higher education: quality enhancement of universities for development
DFJ Campbell, EG Carayannis
Springer Science & Business Media, 2012
1002012
Mode 3 knowledge production: systems and systems theory, clusters and networks
EG Carayannis, DFJ Campbell, SS Rehman
Journal of Innovation and Entrepreneurship 5 (1), 1-24, 2016
952016
Quadruple helix structures of quality of democracy in innovation systems: the USA, OECD countries, and EU member countries in global comparison
DFJ Campbell, EG Carayannis, SS Rehman
Journal of the Knowledge Economy 6 (3), 467-493, 2015
812015
The rocky road to tenure–Career paths in academia
A Brechelmacher, E Park, G Ates, DFJ Campbell
Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, 13-40, 2015
772015
Knowledge production of firms: research networks and the" scientification" of business R&D
DFJ Campbell, WH Guttel
International Journal of Technology Management 31 (1-2), 152-175, 2005
732005
(2009).‘
EG Carayannis, DF Campbell
Mode 3, 3-4, 0
72
Wie können Demokratie und Demokratiequalität gemessen werden? Modelle, Demokratie-Indices und Länderbeispiele im globalen Vergleich
DFJ Campbell, TD Barth
SWS-Rundschau 49 (2), 209-233, 2009
612009
The evaluation of university research in the United Kingdom and the Netherlands, Germany and Austria
DFJ Campbell
Learning from science and technology policy evaluation, 98-131, 2003
612003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20