Christopher M Courtney
Christopher M Courtney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα richmond.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Resolving information asymmetry: Signaling, endorsement, and crowdfunding success
C Courtney, S Dutta, Y Li
Entrepreneurship Theory and Practice 41 (2), 265-290, 2017
2562017
Negative Sentiment is Weighted Greater in a Positive Crowd: Endorsements in Crowdfunding
C Courtney
Academy of Management Proceedings 2017 (1), 17750, 2017
12017
Crowd Wisdom: Entrepreneur and Consumer Learning, Customer Feedback, Heuristics, and Uncertainty
C Courtney
Academy of Management Proceedings 2018 (1), 18415, 2018
2018
Essays on Crowdfunding: Information Asymmetry, Signaling and Feedback
C Courtney
State University of New York at Buffalo, 2018
2018
Changing Capital: Emerging Trends in Entrepreneurial Finance
J Broughton, P., Freilich, A., Hwang, V., Miller, A., Courtney, C., Fetsch ...
Ewing Marion Kauffman Foundation, 2016
2016
Resolving Information Asymmetries: Influence of Media and Crowd Sentiment on Crowdfunding Success
C Courtney, S Dutta, Y Li
Academy of Management Proceedings 2016 (1), 14663, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6