Παρακολούθηση
José Carlos Coelho Martins da Fonseca
José Carlos Coelho Martins da Fonseca
University of Coimbra, CISUC, Polytechnic Institute of Guarda, UDI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipg.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Testing and comparing web vulnerability scanning tools for SQL injection and XSS attacks
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
Dependable Computing, 2007. PRDC 2007. 13th Pacific Rim International …, 2007
3142007
Evaluation of web security mechanisms using vulnerability & attack injection
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 11 (5), 440-453, 2014
1172014
Mapping software faults with web security vulnerabilities
J Fonseca, M Vieira
2008 IEEE International Conference on Dependable Systems and Networks With …, 2008
1042008
Vulnerability & attack injection for web applications
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks, 93-102, 2009
872009
Analysis of field data on web security vulnerabilities
J Fonseca, N Seixas, M Vieira, H Madeira
IEEE transactions on dependable and secure computing 11 (2), 89-100, 2013
822013
Benchmarking Static Analysis Tools for Web Security
P Nunes, I Medeiros, JC Fonseca, N Neves, M Correia, M Vieira
IEEE Transactions on Reliability 67 (3), 1159-1175, 2018
772018
phpSAFE: A security analysis tool for OOP web application plugins
PJC Nunes, J Fonseca, M Vieira
2015 45th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2015
622015
Comparing SQL injection detection tools using attack injection: an experimental study
IA Elia, J Fonseca, M Vieira
2010 IEEE 21st International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2010
582010
Online detection of malicious data access using dbms auditing
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, 1013-1020, 2008
472008
The web attacker perspective-a field study
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
Software Reliability Engineering (ISSRE), 2010 IEEE 21st International …, 2010
392010
An empirical study on combining diverse static analysis tools for web security vulnerabilities based on development scenarios
P Nunes, I Medeiros, J Fonseca, N Neves, M Correia, M Vieira
Computing 101 (2), 161-185, 2019
372019
Finding SQL Injection and Cross Site Scripting Vulnerabilities with Diverse Static Analysis Tools
A Algaith, P Nunes, F Jose, I Gashi, M Vieira
2018 14th European Dependable Computing Conference (EDCC), 57-64, 2018
372018
Looking at web security vulnerabilities from the programming language perspective: a field study
N Seixas, J Fonseca, M Vieira, H Madeira
2009 20th International Symposium on Software Reliability Engineering, 129-135, 2009
362009
A practical experience on the impact of plugins in web security
JCCM da Fonseca, MPA Vieira
2014 IEEE 33rd International Symposium on Reliable Distributed Systems, 21-30, 2014
272014
Training security assurance teams using vulnerability injection
J Fonseca, M Vieira, H Madeira, M Henrique
2008 14th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing …, 2008
272008
On Combining Diverse Static Analysis Tools for Web Security: An Empirical Study
P Nunes, I Medeiros, J Fonseca, N Neves, M Correia, M Vieira
2017 13th European Dependable Computing Conference (EDCC), 121-128, 2017
262017
Bluetooth security analysis for mobile phones
J Alfaiate, J Fonseca
7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2012), 1-6, 2012
262012
Detecting malicious SQL
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business …, 2007
252007
Integrated intrusion detection in databases
J Fonseca, M Vieira, H Madeira
Latin-American Symposium on Dependable Computing, 198-211, 2007
232007
A Survey on Secure Software Development Lifecycles
J Fonseca, M Vieira
Software Development Techniques for Constructive Information Systems Design …, 2013
202013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20