Παρακολούθηση
Anastasia Soultati
Anastasia Soultati
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of hydrogenation and oxygen vacancies on molybdenum oxides work function and gap states for application in organic optoelectronics
M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, S Kennou, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (39), 16178-16187, 2012
3842012
Hydrogenated under-stoichiometric tungsten oxide anode interlayers for efficient and stable organic photovoltaics
M Vasilopoulou, A Soultati, DG Georgiadou, T Stergiopoulos, LC Palilis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (6), 1738-1749, 2014
1972014
Fiber‐shaped electronic devices
A Fakharuddin, H Li, F Di Giacomo, T Zhang, N Gasparini, AY Elezzabi, ...
Advanced Energy Materials 11 (34), 2101443, 2021
782021
High efficiency blue organic light-emitting diodes with below-bandgap electroluminescence
M Vasilopoulou, AR Mohd Yusoff, M Daboczi, J Conforto, AEX Gavim, ...
Nature communications 12 (1), 4868, 2021
732021
Surface passivation effect by fluorine plasma treatment on ZnO for efficiency and lifetime improvement of inverted polymer solar cells
E Polydorou, A Zeniou, D Tsikritzis, A Soultati, I Sakellis, S Gardelis, ...
Journal of materials chemistry A 4 (30), 11844-11858, 2016
732016
Atomic‐Layer‐Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High‐Efficiency Organic Photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, A Soultati, N Boukos, S Gardelis, ...
Advanced Energy Materials 4 (15), 1400214, 2014
702014
Solution‐processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaics
A Soultati, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, T Bein, JM Feckl, ...
Advanced Energy Materials 4 (3), 1300896, 2014
662014
Porphyrin oriented self-assembled nanostructures for efficient exciton dissociation in high-performing organic photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, AM Douvas, A Soultati, V Constantoudis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (1), 182-192, 2014
642014
Suppressing the photocatalytic activity of zinc oxide electron-transport layer in nonfullerene organic solar cells with a pyrene-bodipy interlayer
A Soultati, A Verykios, S Panagiotakis, KK Armadorou, MI Haider, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (19), 21961-21973, 2020
622020
Inorganic and hybrid interfacial materials for organic and perovskite solar cells
LC Palilis, M Vasilopoulou, A Verykios, A Soultati, E Polydorou, P Argitis, ...
Advanced Energy Materials 10 (27), 2000910, 2020
572020
Lithium doping of ZnO for high efficiency and stability fullerene and non-fullerene organic solar cells
A Soultati, A Fakharuddin, E Polydorou, C Drivas, A Kaltzoglou, MI Haider, ...
ACS Applied Energy Materials 2 (3), 1663-1675, 2019
572019
Avoiding ambient air and light induced degradation in high-efficiency polymer solar cells by the use of hydrogen-doped zinc oxide as electron extraction material
E Polydorou, I Sakellis, A Soultati, A Kaltzoglou, TA Papadopoulos, ...
Nano Energy 34, 500-514, 2017
532017
Sol–gel synthesized, low-temperature processed, reduced molybdenum peroxides for organic optoelectronics applications
AM Douvas, M Vasilopoulou, DG Georgiadou, A Soultati, D Davazoglou, ...
Journal of Materials Chemistry C 2 (31), 6290-6300, 2014
492014
Robust inorganic hole transport materials for organic and perovskite solar cells: insights into materials electronic properties and device performance
A Fakharuddin, M Vasilopoulou, A Soultati, MI Haider, J Briscoe, ...
Solar Rrl 5 (1), 2000555, 2021
402021
Triazine-substituted zinc porphyrin as an electron transport interfacial material for efficiency enhancement and degradation retardation in planar perovskite solar cells
N Balis, A Verykios, A Soultati, V Constantoudis, M Papadakis, ...
ACS Applied Energy Materials 1 (7), 3216-3229, 2018
362018
Surface modification of ZnO layers via hydrogen plasma treatment for efficient inverted polymer solar cells
V Papamakarios, E Polydorou, A Soultati, N Droseros, D Tsikritzis, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2), 1194-1205, 2016
362016
Fast recovery of the high work function of tungsten and molybdenum oxides via microwave exposure for efficient organic photovoltaics
M Vasilopoulou, A Soultati, P Argitis, T Stergiopoulos, D Davazoglou
The journal of physical chemistry letters 5 (11), 1871-1879, 2014
342014
Vapor-deposited hydrogenated and oxygen-deficient molybdenum oxide thin films for application in organic optoelectronics
M Vasilopoulou, I Kostis, AM Douvas, DG Georgiadou, A Soultati, ...
Surface and Coatings Technology 230, 202-207, 2013
302013
Enhanced organic and perovskite solar cell performance through modification of the electron-selective contact with a bodipy–porphyrin dyad
K Gkini, A Verykios, N Balis, A Kaltzoglou, M Papadakis, KS Adamis, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (1), 1120-1131, 2019
292019
Preparation of hydrogen, fluorine and chlorine doped and co-doped titanium dioxide photocatalysts: A theoretical and experimental approach
PP Filippatos, A Soultati, N Kelaidis, C Petaroudis, AA Alivisatou, C Drivas, ...
Scientific Reports 11 (1), 5700, 2021
282021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20