Nico Hochgeschwender
Nico Hochgeschwender
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα h-brs.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The BRICS component model: a model-based development paradigm for complex robotics software systems
H Bruyninckx, M Klotzbücher, N Hochgeschwender, G Kraetzschmar, ...
Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1758-1764, 2013
1572013
Johnny: An autonomous service robot for domestic environments
T Breuer, GRG Macedo, R Hartanto, N Hochgeschwender, D Holz, ...
Journal of intelligent & robotic systems 66 (1), 245-272, 2012
682012
A survey on domain-specific modeling and languages in robotics
N Arne, H Nico, W Dennis, W Sebastian
Università degli studi di Bergamo 7 (1), 75-99, 2016
672016
A survey on domain-specific languages in robotics
A Nordmann, N Hochgeschwender, S Wrede
International conference on simulation, modeling, and programming for …, 2014
662014
Competitions for benchmarking: Task and functionality scoring complete performance assessment
F Amigoni, E Bastianelli, J Berghofer, A Bonarini, G Fontana, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 22 (3), 53-61, 2015
542015
A model-based approach to software deployment in robotics
N Hochgeschwender, L Gherardi, A Shakhirmardanov, GK Kraetzschmar, ...
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
402013
RoboCup@ Work: competing for the factory of the future
GK Kraetzschmar, N Hochgeschwender, W Nowak, F Hegger, ...
Robot Soccer World Cup, 171-182, 2014
392014
People Detection in 3d Point Clouds Using Local Surface Normals
F Hegger, N Hochgeschwender, GK Kraetzschmar, PG Ploeger
Robot Soccer World Cup, 154-165, 2012
322012
The rockin@ home challenge
S Schneider, F Hegger, A Ahmad, I Awaad, F Amigoni, J Berghofer, ...
ISR/Robotik 2014; 41st International Symposium on Robotics, 1-7, 2014
262014
Declarative specification of robot perception architectures
N Hochgeschwender, S Schneider, H Voos, GK Kraetzschmar
International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for …, 2014
252014
An overview about simulation and emulation in robotics
M Reckhaus, N Hochgeschwender, J Paulus, A Shakhimardanov, ...
Proceedings of SIMPAR, 365-374, 2010
232010
Component models in robotics software
A Shakhimardanov, N Hochgeschwender, GK Kraetzschmar
Proceedings of the 10th Performance Metrics for Intelligent Systems Workshop …, 2010
212010
Analysis of software connectors in robotics
A Shakhimardanov, N Hochgeschwender, M Reckhaus, GK Kraetzschmar
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
162011
Software product line engineering for robotic perception systems
D Brugali, N Hochgeschwender
International Journal of Semantic Computing 12 (01), 89-107, 2018
142018
RRA: Models and tools for robotics run-time adaptation
L Gherardi, N Hochgeschwender
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
132015
An approach for a distributed world model with QoS-based perception algorithm adaptation
S Blumenthal, N Hochgeschwender, E Prassler, H Voos, H Bruyninckx
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
122015
Surface Reconstruction with Growing Neural Gas
CA Mueller, N Hochgeschwender, PG Ploeger
Proc. of the Workshop on Active Semantic Perception and Object Search in the …, 2011
122011
Specifications of architectures, modules, modularity, and interfaces for the brocre software platform and robot control architecture workbench
GK Kraetzschmar, A Shakhimardanov, J Paulus, N Hochgeschwender, ...
Project Deliverable D-2.2: Best Practice in Robotics (BRICS), 2010
122010
Design and development of a benchmarking testbed for the factory of the future
S Schneider, F Hegger, N Hochgeschwender, R Dwiputra, A Moriarty, ...
2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation …, 2015
112015
Towards robust object categorization for mobile robots with combination of classifiers
CA Mueller, N Hochgeschwender, PG Ploeger
Robot Soccer World Cup, 137-148, 2011
112011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20