Zeta (Georgia) Avarikioti
Zeta (Georgia) Avarikioti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ist.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brick: Asynchronous incentive-compatible payment channels
Z Avarikioti, EK Kogias, R Wattenhofer, D Zindros
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 2021
30*2021
Towards secure and efficient payment channels
G Avarikioti, F Laufenberg, J Sliwinski, Y Wang, R Wattenhofer
arXiv preprint arXiv:1811.12740, 2018
222018
Payment network design with fees
G Avarikioti, G Janssen, Y Wang, R Wattenhofer
Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology, 76-84, 2018
192018
Cerberus Channels: Incentivizing Watchtowers for Bitcoin
Z Avarikioti, OST Litos, R Wattenhofer
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 346-366, 2020
182020
Divide and scale: Formalization of distributed ledger sharding protocols
G Avarikioti, E Kokoris-Kogias, R Wattenhofer
arXiv preprint arXiv:1910.10434, 2019
12*2019
Bitcoin Security under Temporary Dishonest Majority
G Avarikioti, L Käppeli, Y Wang, R Wattenhofer
122019
Algorithmic channel design
G Avarikioti, Y Wang, R Wattenhofer
29th International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC 2018) 123 …, 2018
11*2018
Ride the lightning: The game theory of payment channels
Z Avarikioti, L Heimbach, Y Wang, R Wattenhofer
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 264-283, 2020
102020
Structure and content of the visible Darknet
G Avarikioti, R Brunner, A Kiayias, R Wattenhofer, D Zindros
arXiv preprint arXiv:1811.01348, 2018
82018
Payment Networks as Creation Games
G Avarikioti, R Scheuner, R Wattenhofer
arXiv preprint arXiv:1908.00436, 2019
72019
Practical linear-space Approximate Near Neighbors in high dimension
G Avarikioti, IZ Emiris, I Psarros, G Samaras
arXiv preprint arXiv:1612.07405, 2016
72016
High-dimensional approximate r-nets
Z Avarikioti, IZ Emiris, L Kavouras, I Psarros
Algorithmica, 1-28, 2020
62020
TxChain: Efficient Cryptocurrency Light Clients via Contingent Transaction Aggregation
A Zamyatin, Z Avarikioti, D Perez, WJ Knottenbelt
https://eprint.iacr.org/2020/580, 2020
52020
Fnf-bft: Exploring performance limits of bft protocols
Z Avarikioti, L Heimbach, R Schmid, L Vanbever, R Wattenhofer, ...
arXiv preprint arXiv:2009.02235, 2020
32020
High Dimensional Clustering with r-nets
G Avarikioti, A Ryser, Y Wang, R Wattenhofer
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 3207-3214, 2019
12019
A Theoretical Treatment of Blockchain Scaling Protocols
G Avarikioti
ETH Zurich, 2021
2021
Designing Secure Watchtowers for Payment Channels
Z Avarikioti
Athens Cryptography Day, AtheCrypt 2020, 2020
2020
Online Payment Network Design
G Avarikioti, K Besic, Y Wang, R Wattenhofer
Data Privacy Management, Cryptocurrencies and Blockchain Technology, 307-320, 2019
2019
Geometric Proximity Problems in High Dimensions
G Avarikioti
University of Athens, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19