Παρακολούθηση
Gianluigi Greco
Gianluigi Greco
University of Calabria, Full Professor of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mat.unical.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering expressive process models by clustering log traces
G Greco, A Guzzo, L Pontieri, D Sacca
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 18 (8), 1010-1027, 2006
4322006
Pure Nash equilibria: Hard and easy games
G Gottlob, G Greco, F Scarcello
Proceedings of the 9th Conference on Theoretical Aspects of Rationality and …, 2003
2822003
Repairing and querying inconsistent databases
G Greco, S Greco, E Zumpano
Effective Databases for Text & Document Management, 318-359, 2003
2402003
Process mining based on clustering: A quest for precision
AKA De Medeiros, A Guzzo, G Greco, WMP Van der Aalst, A Weijters, ...
Business Process Management Workshops: BPM 2007 International Workshops, BPI …, 2008
1932008
The INFOMIX system for advanced integration of incomplete and inconsistent data
N Leone, G Greco, G Ianni, V Lio, G Terracina, T Eiter, W Faber, M Fink, ...
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
1312005
A logic programming approach to the integration, repairing and querying of inconsistent databases
G Greco, S Greco, E Zumpano
International Conference on Logic Programming, 348-364, 2001
1212001
Mining expressive process models by clustering workflow traces
G Greco, A Guzzo, L Pontieri, D Sacca
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 8th Pacific-Asia Conference …, 2004
1052004
Hypertree decompositions: Questions and answers
G Gottlob, G Greco, N Leone, F Scarcello
Proceedings of the 35th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of …, 2016
1012016
Mining and reasoning on workflows
G Greco, A Guzzo, G Manco, D Sacca
IEEE transactions on knowledge and data engineering 17 (4), 519-534, 2005
962005
Mining hierarchies of models: From abstract views to concrete specifications
G Greco, A Guzzo, L Pontieri
International conference on Business Process management, 32-47, 2005
902005
Outlier detection techniques for process mining applications
L Ghionna, G Greco, A Guzzo, L Pontieri
Lecture Notes in Computer Science 4994, 150-159, 2008
822008
Efficient evaluation of logic programs for querying data integration systems
T Eiter, M Fink, G Greco, D Lembo
Logic Programming: 19th International Conference, ICLP 2003, Mumbai, India …, 2003
762003
Mining usage scenarios in business processes: Outlier-aware discovery and run-time prediction
F Folino, G Greco, A Guzzo, L Pontieri
Data & Knowledge Engineering 70 (12), 1005-1029, 2011
742011
Enhancing the magic-set method for disjunctive datalog programs
C Cumbo, W Faber, G Greco, N Leone
Logic Programming: 20th International Conference, ICLP 2004, Saint-Malo …, 2004
682004
Mining taxonomies of process models
G Greco, A Guzzo, L Pontieri
Data & Knowledge Engineering 67 (1), 74-102, 2008
652008
Magic sets for disjunctive datalog programs
M Alviano, W Faber, G Greco, N Leone
Artificial Intelligence 187, 156-192, 2012
612012
Magic sets and their application to data integration
W Faber, G Greco, N Leone
Journal of Computer and System Sciences 73 (4), 584-609, 2007
572007
Reasoning about Consensus when Opinions Diffuse through Majority Dynamics.
V Auletta, D Ferraioli, G Greco
IJCAI, 49-55, 2018
562018
Decomposing combinatorial auctions and set packing problems
G Gottlob, G Greco
Journal of the ACM (JACM) 60 (4), 24, 2013
55*2013
On the complexity of core, kernel, and bargaining set
G Greco, E Malizia, L Palopoli, F Scarcello
Artificial Intelligence 175 (12-13), 1877-1910, 2011
532011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20