Παρακολούθηση
Antonis D. Koussis
Antonis D. Koussis
Director of Research, Emeritus, National Observatory of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wetlands as large-scale nature-based solutions: Status and challenges for research, engineering and management
J Thorslund, J Jarsjo, F Jaramillo, JW Jawitz, S Manzoni, NB Basu, ...
Ecological Engineering 108, 489-497, 2017
2802017
Evaluation of simplified stream‐aquifer depletion models for water rights administration
M Sophocleous, A Koussis, JL Martin, SP Perkins
Groundwater 33 (4), 579-588, 1995
2421995
Groundwater and climate change in Africa-a review
RG Taylor, AD Koussis, C Tindimugaya
Hydrological Sciences Journal 54 (4), 655-664, 2009
1462009
Hydraulic estimation of dispersion coefficient for streams
AD Koussis, J Rodríguez-Mirasol
Journal of hydraulic Engineering 124 (3), 317-320, 1998
1171998
Flood forecasts for urban basin with integrated hydro-meteorological model
AD Koussis, K Lagouvardos, K Mazi, V Kotroni, D Sitzmann, J Lang, ...
Journal of Hydrologic Engineering 8 (1), 1-11, 2003
962003
Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?
A Efstratiadis, AD Koussis, D Koutsoyiannis, N Mamassis
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (6), 1417-1428, 2014
822014
Theoretical estimations of flood routing parameters
AD Koussis
Journal of the Hydraulics Division, ASCE 104 (1), 109-115, 1978
811978
The meteorological model BOLAM at the National Observatory of Athens: Assessment of two-year operational use.
K Lagouvardos, V Kotroni, A Koussis, H Feidas, A Buzzi, P Malguzzi
Journal of Applied Meteorology 42 (11), 2003
662003
Analytical single-potential, sharp-interface solutions for regional seawater intrusion in sloping unconfined coastal aquifers, with pumping and recharge
AD Koussis, K Mazi, G Destouni
Journal of Hydrology 416, 1-11, 2012
612012
Stream-aquifer interaction model with diffusive wave routing
SP Perkins, AD Koussis
Journal of Hydraulic Engineering 122 (4), 210-218, 1996
551996
Tipping points for seawater intrusion in coastal aquifers under rising sea level
K Mazi, AD Koussis, G Destouni
Environmental Research Letters 8 (1), 014001, 2013
542013
Intensively exploited Mediterranean aquifers: resilience to seawater intrusion and proximity to critical thresholds
K Mazi, AD Koussis, G Destouni
Hydrology and Earth System Sciences 18 (5), 1663-1677, 2014
502014
Comparison of Muskingum method difference schemes
AD Koussis
Journal of the Hydraulics Division, ASCE 106 (5), 925-929, 1980
481980
A groundwater-based, objective-heuristic parameter optimisation method for the PRMS model: The Akrotiri Basin, Cyprus application
K Mazi, AD Koussis, P Restrepo, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 290, 243-258, 2004
47*2004
Assessment and review of the hydraulics of storage flood routing 70 years after the presentation of the Muskingum method
AD Koussis
Hydrological Sciences Journal 54 (1), 43-61, 2009
452009
A methodology to investigate brackish groundwater desalination coupled with aquifer recharge by treated wastewater as an alternative strategy for water supply in Mediterranean …
E Georgopoulou, A Kotronarou, A Koussis, PJ Restrepo, A Gómez-Gotor, ...
Desalination 136 (1-3), 307-315, 2001
452001
Unified theory for flood and pollution routing
AD Koussis
Journal of Hydraulic Engineering 109 (12), 1652-1664, 1983
441983
An integrated interface system to couple the SWAT model and ARC/INFO
L Bian, H Sun, C Blodgett, S Egbert, W Li, L Ran, A Koussis
Proceedings of the 3rd International Conference on Integrating GIS and …, 1996
411996
A correction for Dupuit–Forchheimer interface flow models of seawater intrusion in unconfined coastal aquifers
AD Koussis, K Mazi, F Riou, G Destouni
Journal of Hydrology 525, 277-285, 2015
402015
Cost-efficient management of coastal aquifers via recharge with treated wastewater and desalination of brackish groundwater: general framework
AD Koussis, E Georgopoulou, A Kotronarou, DP Lalas, P Restrepo, ...
Hydrological Sciences Journal–Journal des Sciences Hydrologiques 55 (7 …, 2010
392010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20