Παρακολούθηση
Freddy Lecue
Freddy Lecue
AI Research Director @J.P.Morgan - New York, USA. Former-Thales, -Accenture, -IBM, -Orange
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explainable AI: the new 42?
R Goebel, A Chander, K Holzinger, F Lecue, Z Akata, S Stumpf, ...
International cross-domain conference for machine learning and knowledge …, 2018
4082018
A formal model for semantic web service composition
F Lécué, A Léger
The Semantic Web-ISWC 2006: 5th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2006
1852006
On the role of knowledge graphs in explainable AI
F Lecue
Semantic Web 11 (1), 41-51, 2020
1662020
Explainable artificial intelligence: Concepts, applications, research challenges and visions
L Longo, R Goebel, F Lecue, P Kieseberg, A Holzinger
International cross-domain conference for machine learning and knowledge …, 2020
1652020
Conceptbert: Concept-aware representation for visual question answering
F Gardères, M Ziaeefard, B Abeloos, F Lecue
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, 489-498, 2020
1282020
Interpretable credit application predictions with counterfactual explanations
RM Grath, L Costabello, CL Van, P Sweeney, F Kamiab, Z Shen, F Lecue
arXiv preprint arXiv:1811.05245, 2018
1272018
Seeking quality of web service composition in a semantic dimension
F Lecue, N Mehandjiev
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (6), 942-959, 2010
1222010
Westland row why so slow? Fusing social media and linked data sources for understanding real-time traffic conditions
EM Daly, F Lecue, V Bicer
Proceedings of the 2013 international conference on Intelligent user …, 2013
1002013
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
992014
Semantic web service search: a brief survey
M Klusch, P Kapahnke, S Schulte, F Lecue, A Bernstein
KI-Künstliche Intelligenz 30, 139-147, 2016
952016
A framework for dynamic web services composition
F Lécué, E Silva, LF Pires
Emerging Web Services Technology, Volume II, 59-75, 2008
952008
Automated creation of semantically-enriched diagnosis models
F Lecue, J Ploennigs, A Schumann
US Patent 10,579,927, 2020
912020
Automated creation of semantically-enriched diagnosis models using time series data of temperatures collected by a network of sensors
F Lecue, J Ploennigs, A Schumann
US Patent 9,679,248, 2017
892017
Optimizing qos-aware semantic web service composition
F Lécué
The Semantic Web-ISWC 2009: 8th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2009
862009
Towards scalability of quality driven semantic web service composition
F Lecue, N Mehandjiev
2009 IEEE International Conference on Web Services, 469-476, 2009
852009
Using context similarity for service recommendation
L Liu, F Lecue, N Mehandjiev, L Xu
2010 IEEE Fourth International Conference on Semantic Computing, 277-284, 2010
812010
Predicting severity of road traffic congestion using semantic web technologies
F Lécué, R Tucker, V Bicer, P Tommasi, S Tallevi-Diotallevi, M Sbodio
The Semantic Web: Trends and Challenges: 11th International Conference, ESWC …, 2014
742014
Star-city: semantic traffic analytics and reasoning for city
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, ML Sbodio, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
722014
Making the difference in semantic web service composition
F Lécué, A Delteil
AAAI, 1383-1388, 2007
672007
Adapting semantic sensor networks for smart building diagnosis
J Ploennigs, A Schumann, F Lécué
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
622014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20