Παρακολούθηση
Nicole Esteban
Nicole Esteban
Senior Lecturer in Marine Biology, Bioscience, Swansea University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα SWANSEA.AC.UK - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in Ecology & Evolution 34 (5), 459-473, 2019
1712019
Use of long‐distance migration patterns of an endangered species to inform conservation planning for the world's largest marine protected area
GC Hays, JA Mortimer, D Ierodiaconou, N Esteban
Conservation Biology 28 (6), 1636-1644, 2014
1012014
Sand temperatures for nesting sea turtles in the Caribbean: Implications for hatchling sex ratios in the face of climate change
JO Laloë, N Esteban, J Berkel, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 474, 92-99, 2016
862016
How numbers of nesting sea turtles can be overestimated by nearly a factor of two
N Esteban, JA Mortimer, GC Hays
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1849), 20162581, 2017
822017
Diel and seasonal patterns in activity and home range size of green turtles on their foraging grounds revealed by extended Fastloc-GPS tracking
F Christiansen, N Esteban, JA Mortimer, AM Dujon, GC Hays
Marine biology 164 (1), 1-11, 2017
602017
Fidelity to foraging sites after long migrations
T Shimada, CJ Limpus, M Hamann, I Bell, N Esteban, R Groom, GC Hays
Journal of Animal Ecology 89 (4), 1008-1016, 2020
532020
Drones for research on sea turtles and other marine vertebrates–A review
G Schofield, N Esteban, KA Katselidis, GC Hays
Biological Conservation 238, 108214, 2019
472019
Mimicry of emergent traits amplifies coastal restoration success
RJM Temmink, MJA Christianen, GS Fivash, C Angelini, C Boström, ...
Nature communications 11 (1), 1-9, 2020
422020
Male hatchling production in sea turtles from one of the world’s largest marine protected areas, the Chagos Archipelago
N Esteban, JO Laloë, JA Mortimer, AN Guzman, GC Hays
Scientific reports 6 (1), 1-8, 2016
362016
Implications of location accuracy and data volume for home range estimation and fine-scale movement analysis: comparing Argos and Fastloc-GPS tracking data
JA Thomson, L Börger, MJA Christianen, N Esteban, JO Laloë, GC Hays
Marine biology 164 (10), 1-9, 2017
342017
Optimism for mitigation of climate warming impacts for sea turtles through nest shading and relocation
N Esteban, JO Laloë, FSPL Kiggen, SM Ubels, LE Becking, EH Meesters, ...
Scientific Reports 8 (1), 1-8, 2018
332018
Global COVID-19 lockdown highlights humans as both threats and custodians of the environment
A Bates
Biological Conservation 263, 109175, 2021
322021
The discovery of deep-water seagrass meadows in a pristine Indian Ocean wilderness revealed by tracking green turtles
N Esteban, RKF Unsworth, JBQ Gourlay, GC Hays
Marine pollution bulletin 134, 99-105, 2018
252018
A review of a decade of lessons from one of the world’s largest MPAs: conservation gains and key challenges
GC Hays, HJ Koldewey, S Andrzejaczek, MJ Attrill, S Barley, DTI Bayley, ...
Marine Biology 167 (11), 1-22, 2020
242020
Increasing MPA effectiveness through working with local communities: Guidelines for the Caribbean
C Garaway, N Esteban
Department for International Development, 2003
24*2003
Green and hawksbill turtles in the Lesser Antilles demonstrate behavioural plasticity in inter-nesting behaviour and post-nesting migration
N Esteban, RP van Dam, E Harrison, A Herrera, J Berkel
Marine Biology 162 (6), 1153-1163, 2015
232015
Fastloc-GPS reveals daytime departure and arrival during long-distance migration and the use of different resting strategies in sea turtles
AM Dujon, G Schofield, RE Lester, N Esteban, GC Hays
Marine biology 164 (9), 1-14, 2017
222017
Estimates of marine turtle nesting populations in the south-west Indian Ocean indicate the importance of the Chagos Archipelago
JA Mortimer, N Esteban, AN Guzman, GC Hays
Oryx 54 (3), 332-343, 2020
212020
New tools to identify the location of seagrass meadows: marine grazers as habitat indicators
GC Hays, T Alcoverro, MJA Christianen, CM Duarte, M Hamann, ...
Frontiers in Marine Science 5, 9, 2018
212018
Sowing the seeds of seagrass recovery using hessian bags
RKF Unsworth, CM Bertelli, LC Cullen-Unsworth, N Esteban, BL Jones, ...
Frontiers in Ecology and Evolution, 311, 2019
202019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20