Παρακολούθηση
Nicholas Koutsikos
Nicholas Koutsikos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
1082015
A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions
L Vilizzi, GH Copp, JE Hill, B Adamovich, L Aislabie, D Akin, AJ Al-Faisal, ...
Science of the Total Environment 788, 147868, 2021
912021
A global review and meta-analysis of applications of the freshwater Fish Invasiveness Screening Kit
L Vilizzi, GH Copp, B Adamovich, D Almeida, J Chan, PI Davison, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 29, 529-568, 2019
912019
Alien freshwater fish species in the Balkans—Vectors and pathways of introduction
M Piria, P Simonović, E Kalogianni, L Vardakas, N Koutsikos, D Zanella, ...
Fish and fisheries 19 (1), 138-169, 2018
872018
Tackling invasive alien species in Europe II: threats and opportunities until 2020
M Piria, GH Copp, JTA Dick, A Duplić, Q Groom, D Jelić, FE Lucy, HE Roy, ...
Management of Biological Invasions 8 (3), 273-286, 2017
772017
ELNAIS: A collaborative network on aquatic alien species in Hellas (Greece)
A Zenetos, M Arianoutsou, I Bazos, S Balopoulou, M Corsini-Foka, ...
Management of Biological Invasions 6 (2), 185-196, 2015
662015
Speaking their language–development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholders
GH Copp, L Vilizzi, H Wei, S Li, M Piria, AJ Al-Faisal, D Almeida, U Atique, ...
Environmental Modelling & Software 135, 104900, 2021
632021
Risk screening of non‐native, translocated and traded aquarium freshwater fishes in G reece using F ish I nvasiveness S creening K it
C Perdikaris, N Koutsikos, L Vardakas, D Kommatas, P Simonović, ...
Fisheries Management and Ecology 23 (1), 32-43, 2016
502016
Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece
N Koutsikos, S Zogaris, L Vardakas, V Tachos, E Kalogianni, R Sanda, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 268-277, 2012
472012
A model-based fish bioassessment index for Eastern Mediterranean rivers: Application in a biogeographically diverse area
S Zogaris, V Tachos, AN Economou, Y Chatzinikolaou, N Koutsikos, ...
Science of the Total Environment 622, 676-689, 2018
382018
Tracking non-indigenous fishes in lotic ecosystems: Invasive patterns at different spatial scales in Greece
N Koutsikos, S Zogaris, L Vardakas, OI Kalantzi, E Dimitriou, ...
Science of the Total Environment 659, 384-400, 2019
302019
Developing policy-relevant river fish monitoring in Greece: Insights from a nation-wide survey
AN Economou, S Zogaris, L Vardakas, N Koutsikos, Y Chatzinikolaou, ...
Mediterranean Marine Science 17 (1), 302-322, 2016
252016
Impacts of the alien mosquitofish on the abundance and condition of two Mediterranean native fish
E Kalogianni, N Koutsikos, L Vardakas, S Giakoumi, Y Chatzinikolaou, ...
Mediterranean Marine Science 20 (4), 727-735, 2019
242019
First record of a landlocked population of marine Millerigobius macrocephalus (Perciformes: Gobiidae): observations from a unique spring-fed karstic lake (Lake Vouliagmeni …
MPM Vanhove, M Kovačić, NE Koutsikos, S Zogaris, LE Vardakas, ...
Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology 250 (3), 195-204, 2011
232011
Freshwater fish assemblages in Cyprus with emphasis on the effects of dams
S Zogaris, Y Chatzinikolaou, N Koutsikos, AN Economou, E Oikonomou, ...
Acta Ichthyologica et Piscatoria 42 (3), 165-175, 2012
222012
Mass mortalities and population recovery of an endemic fish assemblage in an intermittent river reach during drying and rewetting
L Vardakas, E Kalogianni, AN Economou, N Koutsikos, NT Skoulikidis
Fundamental and Applied Limnology 190 (4), 331-347, 2017
212017
Distribution patterns of fish assemblages in an Eastern Mediterranean intermittent river
L Vardakas, E Kalogianni, S Zogaris, N Koutsikos, T Vavalidis, ...
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 30, 2015
202015
Development of an ichthyological multimetric index for ecological status assessment of Greek mountain streams and rivers
AN Economou, S Zogaris, Y Chatzinikolaou, V Tachos, S Giakoumi, ...
Hellenic Center for Marine Research–Institute of Inland Waters. Hellenic …, 2007
192007
Rivers and wastewater-treatment plants as microplastic pathways to eastern mediterranean waters: First records for the aegean sea, Greece
C Zeri, A Adamopoulou, A Koi, N Koutsikos, E Lytras, E Dimitriou
Sustainability 13 (10), 5328, 2021
182021
Risk of invasiveness of non-native aquatic species in the eastern Mediterranean region under current and projected climate conditions
AS Tarkan, E Tricarico, L Vilizzi, G Bilge, FG Ekmekçi, H Filiz, D Giannetto, ...
The European zoological journal 88 (1), 1130-1143, 2021
182021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20