Παρακολούθηση
Przemyslaw Musialski
Przemyslaw Musialski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα njit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensor completion for estimating missing values in visual data
J Liu, P Musialski, P Wonka, J Ye
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 35 (1), 208-220, 2012
14642012
A survey of urban reconstruction
P Musialski, P Wonka, DG Aliaga, M Wimmer, L Van Gool, W Purgathofer
Computer graphics forum 32 (6), 146-177, 2013
5002013
Reduced-order shape optimization using offset surfaces.
P Musialski, T Auzinger, M Birsak, M Wimmer, L Kobbelt
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2015) 34 (4), 102:1-102:9, 2015
792015
Interactive Coherence-Based Façade Modeling
P Musialski, M Wimmer, P Wonka
Computer Graphics Forum (Proceedings of EUROGRAPHICS 2012) 31 (2), 2012
632012
Non-linear shape optimization using local subspace projections
P Musialski, C Hafner, F Rist, M Birsak, M Wimmer, L Kobbelt
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2016) 35 (4), 1-13, 2016
362016
Symmetry-based facade repair
P Musialski, P Wonka, M Recheis, S Maierhofer, W Purgathofer
Vision, Modeling, and Visualization Workshop, 3-10, 2009
282009
Structure completion for facade layouts.
L Fan, P Musialski, L Liu, P Wonka
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH Asia 2014) 33 (6), 210:1-210:11, 2014
232014
A framework for interactive image color editing
P Musialski, M Cui, J Ye, A Razdan, P Wonka
The Visual Computer 29 (11), 1173-1186, 2013
222013
Integrating user-generated content and pervasive communications
C Baladrón, J Aguiar, B Carro, A Sánchez-Esguevillas, M Baldauf, ...
Pervasive Computing, IEEE 7 (4), 58-61, 2008
222008
Integrated structural–architectural design for interactive planning
B Steiner, E Mousavian, FM Saradj, M Wimmer, P Musialski
Computer Graphics Forum 36 (8), 80-94, 2017
212017
Automatic generation of tourist brochures
M Birsak, P Musialski, P Wonka, M Wimmer
Computer Graphics Forum (Proc. EUROGRAPHICS 2014) 33 (2), 449-458, 2014
212014
Tensor Completion for Existing Missing Values in Visual Data
JY J Liu, P Musialski, P Wonka
ICCV (accepted), 2009
20*2009
On elastic geodesic grids and their planar to spatial deployment
S Pillwein, K Leimer, M Birsak, P Musialski
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2020) 39 (4), 125:1--125:12, 2020
182020
Layer‐Based Procedural Design of Façades
M Ilčík, P Musialski, T Auzinger, M Wimmer
Computer Graphics Forum (Proc. EUROGRAPHICS 2015) 34 (2), 205-216, 2015
172015
Tiling of ortho-rectified facade images
P Musialski, M Recheis, S Maierhofer, P Wonka, W Purgathofer
Proceedings of the 26th Spring Conference on Computer Graphics, 117-126, 2010
152010
Interactive Multi-View Façade Image Editing
P Musialski, C Luksch, M Schwärzler, M Buchetics, S Maierhofer, ...
Vision, Modeling, and Visualization (VMV), 131-138, 2010
142010
Non-Sampled Anti-Aliasing.
T Auzinger, P Musialski, R Preiner, M Wimmer
VMV, 169-176, 2013
122013
String art: towards computational fabrication of string images
M Birsak, F Rist, P Wonka, P Musialski
Computer Graphics Forum (Proc. EUROGRAPHICS 2018) 37 (2), 263-274, 2018
72018
Seamless Texturing of Archaeological Data
M Birsak, P Musialski, M Arikan, M Wimmer
International Congress on Digital Heritage, 265-272, 2013
72013
A device-aware spatial 3D visualization platform for mobile urban exploration
M Baldauf, P Musialski
The fourth international conference on mobile ubiquitous computing, systems …, 2010
72010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20