Παρακολούθηση
Matthias Schubert
Matthias Schubert
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dbs.ifi.lmu.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Angle-based outlier detection in high-dimensional data
HP Kriegel, M Schubert, A Zimek
Proceeding of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
8892008
Future trends in data mining
HP Kriegel, KM Borgwardt, P Kröger, A Pryakhin, M Schubert, A Zimek
Data Mining and Knowledge Discovery 15 (1), 87-97, 2007
2442007
Route skyline queries: A multi-preference path planning approach
HP Kriegel, M Renz, M Schubert
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 261-272, 2010
1712010
The Gauss-tree: Efficient object identification in databases of probabilistic feature vectors
C Böhm, A Pryakhin, M Schubert
Data Engineering, 2006. ICDE'06. Proceedings of the 22nd International …, 2006
1472006
Using sets of feature vectors for similarity search on voxelized CAD objects
HP Kriegel, S Brecheisen, P Kröger, M Pfeifle, M Schubert
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
1112003
Web site mining: a new way to spot competitors, customers and suppliers in the world wide web
M Ester, HP Kriegel, M Schubert
Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2002
1082002
Small-object detection in remote sensing images with end-to-end edge-enhanced GAN and object detector network
J Rabbi, N Ray, M Schubert, S Chowdhury, D Chao
Remote Sensing 12 (9), 1432, 2020
1072020
Skill-based differences in spatio-temporal team behaviour in defence of the ancients 2 (dota 2)
A Drachen, M Yancey, J Maguire, D Chu, IY Wang, T Mahlmann, ...
2014 IEEE Games Media Entertainment, 1-8, 2014
1052014
2d image registration in ct images using radial image descriptors
F Graf, HP Kriegel, M Schubert, S Pölsterl, A Cavallaro
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2011
942011
Relation prediction in multi-relational domains using matrix factorization
C Lippert, SH Weber, Y Huang, V Tresp, M Schubert, HP Kriegel
NIPS 2008 Workshop: Structured Input-Structured Output 56, 57-60, 2008
822008
Clustering multi-represented objects with noise
K Kailing, HP Kriegel, A Pryakhin, M Schubert
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 394-403, 2004
802004
Esports analytics through encounter detection
M Schubert, A Drachen, T Mahlmann
MIT Sloan Sports Analytics Conference, 2016
782016
Classification of Websites as Sets of Feature Vectors.
HP Kriegel, M Schubert
Databases and applications, 127-132, 2004
762004
Accurate and efficient crawling for relevant websites
M Ester, HP Kriegel, M Schubert
Proceedings of the Thirtieth international Conference on Very large data …, 2004
742004
Statistical density prediction in traffic networks
HP Kriegel, M Renz, M Schubert, A Zuefle
Proceedings of the 2008 SIAM International Conference on Data Mining, 692-703, 2008
632008
Automated detection of conifer seedlings in drone imagery using convolutional neural networks
M Fromm, M Schubert, G Castilla, J Linke, G McDermid
Remote Sensing 11 (21), 2585, 2019
622019
Efficient similarity search in digital libraries
C Bohm, B Braunmuller, HP Kriegel, M Schubert
Proceedings IEEE Advances in Digital Libraries 2000, 193-199, 2000
572000
Effective and efficient distributed model-based clustering
HP Kriegel, P Kroger, A Pryakhin, M Schubert
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 8 pp., 2005
462005
Probabilistic ranking queries on gaussians
C Bohm, A Pryakhin, M Schubert
18th International Conference on Scientific and Statistical Database …, 2006
442006
Optimizing all-nearest-neighbor queries with trigonometric pruning
T Emrich, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2010
402010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20