Παρακολούθηση
Theodoros Evgeniou
Theodoros Evgeniou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα insead.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regularized multi--task learning
T Evgeniou, M Pontil
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
19392004
Multi-task feature learning
A Argyriou, T Evgeniou, M Pontil
Advances in neural information processing systems 19, 2006
18372006
Convex multi-task feature learning
A Argyriou, T Evgeniou, M Pontil
Machine Learning 73 (3), 243-272, 2008
17692008
Regularization networks and support vector machines
T Evgeniou, M Pontil, T Poggio
Advances in computational mathematics 13 (1), 1-50, 2000
16462000
Learning multiple tasks with kernel methods.
T Evgeniou, CA Micchelli, M Pontil, J Shawe-Taylor
Journal of machine learning research 6 (4), 2005
10982005
Support vector machines: Theory and applications
T Evgeniou, M Pontil
Advanced course on artificial intelligence, 249-257, 1999
5861999
To combine or not to combine: selecting among forecasts and their combinations
M Hibon, T Evgeniou
International journal of forecasting 21 (1), 15-24, 2005
4342005
A new approach to collaborative filtering: Operator estimation with spectral regularization
J Abernethy, F Bach, T Evgeniou, JP Vert
The Journal of Machine Learning Research 10, 803-826, 2009
3072009
A trainable pedestrian detection system
C Papageorgiou, T Evgeniou, T Poggio
Proc. of Intelligent Vehicles, 241-246, 1998
2951998
Stability of Randomized Learning Algorithms.
A Elisseeff, T Evgeniou, M Pontil, LP Kaelbing
Journal of Machine Learning Research 6 (1), 2005
2162005
Disjunctions of conjunctions, cognitive simplicity, and consideration sets
JR Hauser, O Toubia, T Evgeniou, R Befurt, D Dzyabura
Journal of Marketing Research 47 (3), 485-496, 2010
2052010
Beyond conjoint analysis: Advances in preference measurement
O Netzer, O Toubia, ET Bradlow, E Dahan, T Evgeniou, FM Feinberg, ...
Marketing Letters 19, 337-354, 2008
1952008
Reproducible evaluation of classification methods in Alzheimer's disease: Framework and application to MRI and PET data
J Samper-González, N Burgos, S Bottani, S Fontanella, P Lu, A Marcoux, ...
NeuroImage 183, 504-521, 2018
1812018
Leave one out error, stability, and generalization of voting combinations of classifiers
T Evgeniou, M Pontil, A Elisseeff
Machine learning 55, 71-97, 2004
1712004
Dynamic experiments for estimating preferences: An adaptive method of eliciting time and risk parameters
O Toubia, E Johnson, T Evgeniou, P Delquié
Management Science 59 (3), 613-640, 2013
1692013
The need for a system view to regulate artificial intelligence/machine learning-based software as medical device
S Gerke, B Babic, T Evgeniou, IG Cohen
NPJ digital medicine 3 (1), 53, 2020
1652020
A convex optimization approach to modeling consumer heterogeneity in conjoint estimation
T Evgeniou, M Pontil, O Toubia
Marketing Science 26 (6), 805-818, 2007
1602007
Generalized robust conjoint estimation
T Evgeniou, C Boussios, G Zacharia
Marketing Science 24 (3), 415-429, 2005
1552005
Information integration and information strategies for adaptive enterprises
T Evgeniou
European Management Journal 20 (5), 486-494, 2002
1462002
Beware explanations from AI in health care
B Babic, S Gerke, T Evgeniou, IG Cohen
Science 373 (6552), 284-286, 2021
1452021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20