Παρακολούθηση
Cécile Cornou
Cécile Cornou
ISTERRE / IRD / Univ. Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
H/V ratio: A tool for site effects evaluation. Results from 1‐D noise simulations
S Bonnefoy‐Claudet, C Cornou, PY Bard, F Cotton, P Moczo, J Kristek, ...
Geophysical Journal International 167 (2), 827-837, 2006
5322006
Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project
S Foti, F Hollender, F Garofalo, D Albarello, M Asten, PY Bard, C Comina, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 16 (6), 2367-2420, 2018
3122018
Effects of Love waves on microtremor H/V ratio
S Bonnefoy-Claudet, A Köhler, C Cornou, M Wathelet, PY Bard
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (1), 288-300, 2008
2602008
Analysis of dense array noise measurements using the modified spatial auto-correlation method (SPAC): application to the Grenoble area
B Bettig, PY Bard, F Scherbaum, J Riepl, F Cotton, C Cornou, D Hatzfeld
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 42 (3-4), 281-304, 2001
2602001
Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations measurements, processing and interpretation
C Acerra, G Aguacil, A Anastasiadis, K Atakan, R Azzara, PY Bard, ...
No. European Commission–EVG1-CT-2000-00026 SESAME. Brussels, Belgium …, 2004
2152004
InterPACIFIC project: Comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part I: Intra-comparison of surface wave methods
HY F. Garofaloa, S. Foti , F. Hollender, P.Y. Bard, C. Cornou, B.R. Cox, M ...
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 82, 222-240, 2016
1842016
Geopsy: A user‐friendly open‐source tool set for ambient vibration processing
M Wathelet, JL Chatelain, C Cornou, GD Giulio, B Guillier, M Ohrnberger, ...
Seismological Research Letters 91 (3), 1878-1889, 2020
1572020
InterPACIFIC project: Comparison of invasive and non-invasive methods for seismic site characterization. Part II: Inter-comparison between surface-wave and borehole methods
F Garofalo, S Foti, F Hollender, PY Bard, C Cornou, BR Cox, A Dechamp, ...
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 82, 241-254, 2016
1482016
On the limitation of the H/V spectral ratio using seismic noise as an exploration tool: application to the Grenoble valley (France), a small apex ratio basin
P Guéguen, C Cornou, S Garambois, J Banton
Pure and applied geophysics 164 (1), 115-134, 2007
1482007
Single station determination of Rayleigh wave ellipticity by using the random decrement technique (RayDec)
M Hobiger, PY Bard, C Cornou, N Le Bihan
Geophysical Research Letters 36 (14), 2009
1372009
Assessing the reliability of the modified three-component spatial autocorrelation technique
A Köhler, M Ohrnberger, F Scherbaum, M Wathelet, C Cornou
Geophysical Journal International 168 (2), 779-796, 2007
1212007
Two-dimensional resonances in Alpine valleys identified from ambient vibration wavefields
D Roten, D Fäh, C Cornou, D Giardini
Geophysical Journal International 165 (3), 889-905, 2006
1162006
Deriving wavefield characteristics and shear-velocity profiles from two-dimensional small-aperture arrays analysis of ambient vibrations in a small-size alluvial basin …
G Di Giulio, C Cornou, M Ohrnberger, M Wathelet, A Rovelli
Bulletin of the Seismological Society of America 96 (5), 1915-1933, 2006
1132006
Ground structure imaging by inversions of Rayleigh wave ellipticity: sensitivity analysis and application to European strong-motion sites
M Hobiger, C Cornou, M Wathelet, GD Giulio, B Knapmeyer-Endrun, ...
Geophysical Journal International 192 (1), 207-229, 2013
1092013
Application of microtremor horizontal-to-vertical spectral ratio (MHVSR) analysis for site characterization: State of the art
S Molnar, JF Cassidy, S Castellaro, C Cornou, H Crow, JA Hunter, ...
Surveys in Geophysics 39 (4), 613-631, 2018
1082018
The seismicity in the eastern Marmara Sea after the 17 August 1999 Izmit earthquake
H Karabulut, MP Bouin, M Bouchon, M Dietrich, C Cornou, M Aktar
Bulletin of the Seismological Society of America 92 (1), 387-393, 2002
902002
Derivation of structural models from ambient vibration array recordings: results from an international blind test
C Cornou, M Ohrnberger, DM Boore, K Kudo, PY Bard, E Chaljub, ...
Proceedings of the Third International Symposium on the Effects of Surface …, 2006
852006
Contribution of dense array analysis to the identification and quantification of basin-edge-induced waves, Part II: Application to Grenoble basin (French Alps)
C Cornou, PY Bard, M Dietrich
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (6), 2624-2648, 2003
782003
Exploring the model space and ranking a best class of models in surface-wave dispersion inversion: Application at European strong-motion sites
G Di Giulio, A Savvaidis, M Ohrnberger, M Wathelet, C Cornou, ...
Geophysics 77 (3), B147-B166, 2012
732012
From non-invasive site characterization to site amplification: recent advances in the use of ambient vibration measurements
PY Bard, H Cadet, B Endrun, M Hobiger, F Renalier, N Theodulidis, ...
Earthquake engineering in Europe, 105-123, 2010
602010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20