Παρακολούθηση
Sandro Longo
Sandro Longo
Full Professor in Hydraulics, University of Parma, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turbulence experiments in the swash zone
M Petti, S Longo
Coastal Engineering 43 (1), 1-24, 2001
1652001
Turbulence in the swash and surf zones: a review
S Longo, M Petti, IJ Losada
Coastal Engineering 45 (3-4), 129-147, 2002
1372002
Two-phase flow modeling of sediment motion in sheet-flows above plane beds
S Longo
Journal of Hydraulic Engineering 131 (5), 366-379, 2005
602005
Experimental verification of power-law non-Newtonian axisymmetric porous gravity currents
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi, R Archetti
Journal of Fluid Mechanics 731, R2, 2013
542013
Wind-generated water waves in a wind tunnel: Free surface statistics, wind friction and mean air flow properties
S Longo
Coastal Engineering 61, 27-41, 2012
532012
Turbulent flow structure in experimental laboratory wind-generated gravity waves
S Longo, D Liang, L Chiapponi, LA Jiménez
Coastal engineering 64, 1-15, 2012
512012
Gravity-driven flow of Herschel–Bulkley fluid in a fracture and in a 2D porous medium
V Di Federico, S Longo, SE King, L Chiapponi, D Petrolo, V Ciriello
Journal of Fluid Mechanics 821, 59-84, 2017
502017
Radial gravity currents in vertically graded porous media: theory and experiments for Newtonian and power-law fluids
V Di Federico, S Longo, L Chiapponi, R Archetti, V Ciriello
Advances in water resources 70, 65-76, 2014
492014
Study of the turbulence in the air-side and water-side boundary layers in experimental laboratory wind induced surface waves
S Longo, L Chiapponi, M Clavero, T Mäkelä, D Liang
Coastal engineering 69, 67-81, 2012
452012
Porous gravity currents: a survey to determine the joint influence of fluid rheology and variations of medium properties
V Ciriello, S Longo, L Chiapponi, V Di Federico
Advances in water resources 92, 105-115, 2016
442016
On the axisymmetric spreading of non-Newtonian power-law gravity currents of time-dependent volume: An experimental and theoretical investigation focused on the inference of …
S Longo, V Di Federico, R Archetti, L Chiapponi, V Ciriello, M Ungarish
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 201, 69-79, 2013
442013
Intra wave sediment transport in an oscillatory flow superimposed on a mean current.
I Katopodi, JS Ribberink, P Ruol, R Koelewijn, C Lodahl, SG Longo
431994
Turbulence under spilling breakers using discrete wavelets
S Longo
Experiments in fluids 34 (2), 181-191, 2003
422003
Vorticity and intermittency within the pre-breaking region of spilling breakers
S Longo
Coastal Engineering 56 (3), 285-296, 2009
382009
Grain shear flow in a rotating drum
S Longo, A Lamberti
Experiments in Fluids 32 (3), 313-325, 2002
382002
Sediment transport under (non)-linear waves and currents
JS Ribberink, I Katopodi, KAH Ramadan, R Koelewijn, S Longo
Coastal Engineering 1994, 2527-2541, 1995
371995
A dipole solution for power-law gravity currents in porous formations
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi
Journal of Fluid Mechanics 778, 534-551, 2015
362015
Similarity solutions for spreading of a two-dimensional non-Newtonian gravity current in a porous layer
V Di Federico, R Archetti, S Longo
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 177, 46-53, 2012
342012
Unsteady flow of shear-thinning fluids in porous media with pressure-dependent properties
S Longo, V Di Federico
Transport in Porous Media 110, 429-447, 2015
332015
Non-Newtonian power-law gravity currents propagating in confining boundaries
S Longo, V Di Federico, L Chiapponi
Environmental Fluid Mechanics 15, 515-535, 2015
332015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20