Παρακολούθηση
Tyler Caraza-Harter
Tyler Caraza-Harter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.wisc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Serverless Computation with {OpenLambda}
S Hendrickson, S Sturdevant, T Harter, V Venkataramani, ...
8th USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 16), 2016
4732016
{SOCK}: Rapid task provisioning with {Serverless-Optimized} containers
E Oakes, L Yang, D Zhou, K Houck, T Harter, A Arpaci-Dusseau, ...
2018 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 18), 57-70, 2018
2572018
Analysis of {HDFS} Under {HBase}: A Facebook Messages Case Study
T Harter, D Borthakur, S Dong, A Aiyer, L Tang, AC Arpaci-Dusseau, ...
12th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 14), 199-212, 2014
2102014
Slacker: Fast distribution with lazy docker containers
T Harter, B Salmon, R Liu, AC Arpaci-Dusseau, RH Arpaci-Dusseau
14th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 16), 181-195, 2016
1852016
A file is not a file: Understanding the I/O behavior of Apple desktop applications
T Harter, C Dragga, M Vaughn, AC Arpaci-Dusseau, RH Arpaci-Dusseau
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 30 (3), 1-39, 2012
1782012
Split-level I/O scheduling
S Yang, T Harter, N Agrawal, SS Kowsalya, A Krishnamurthy, ...
Proceedings of the 25th Symposium on Operating Systems Principles, 474-489, 2015
782015
The True Cost of Containing: A {gVisor} Case Study
EG Young, P Zhu, T Caraza-Harter, AC Arpaci-Dusseau, ...
11th USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 19), 2019
602019
Pipsqueak: Lean lambdas with large libraries
E Oakes, L Yang, K Houck, T Harter, AC Arpaci-Dusseau, ...
2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
492017
{HARDFS}: Hardening {HDFS} with Selective and Lightweight Versioning
T Do, T Harter, Y Liu, HS Gunawi, AC Arpaci-Dusseau, ...
11th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 13), 105-118, 2013
292013
Root: Replaying multithreaded traces with resource-oriented ordering
Z Weiss, T Harter, AC Arpaci-Dusseau, RH Arpaci-Dusseau
Proceedings of the Twenty-Fourth ACM Symposium on Operating Systems …, 2013
272013
Blending containers and virtual machines: a study of firecracker and gVisor
T Caraza-Harter, MM Swift
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2020
242020
The Case for {Limping-Hardware} Tolerant Clouds
T Do, HS Gunawi
5th USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 13), 2013
92013
Emergent properties in modular storage: A study of apple desktop applications, Facebook messages, and docker containers
T Harter
The University of Wisconsin-Madison, 2016
42016
Fast container distribution with storage acceleration
T Harter, RF Liu, BW Salmon
US Patent 10,430,378, 2019
22019
SOCK: Serverless-Optimized Containers
E Oakes, L Yang, D Zhou, K Houck, T Caraza-Harter, AC Arpaci-Dusseau, ...
USENIX Open Access Policy, 17, 2018
2018
File Systems and Storage
F Giannakos, V Koukis, C Venetsanopoulos, N Koziris, M Lamourine, ...
Workshop/Workshop on Trustworthy Elections, 2014
2014
A File Is Not a File: Understanding the I
T HARTER, C DRAGGA, M VAUGHN, AC ARPACI-DUSSEAU, ...
ACM transactions on computer systems 30 (3), 2012
2012
usenix conference policies
AT Server, MTJ a Proxy
A File is Not a File
T Harter, C Dragga, M Vaughn, AC Arpaci-Dusseau, RH Arpaci-Dusseau
Analysis of HDFS Under HBase
T Harter, D Borthakur, S Dong, A Aiyer, L Tang, AC Arpaci-Dusseau, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20