Παρακολούθηση
Kate Knill
Kate Knill
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speech recognition and keyword spotting for low-resource languages: Babel project research at cued
MJF Gales, KM Knill, A Ragni, SP Rath
Fourth International workshop on spoken language technologies for under …, 2014
1932014
Data augmentation for low resource languages
A Ragni, KM Knill, SP Rath, MJF Gales
INTERSPEECH 2014: 15th Annual Conference of the International Speech …, 2014
1562014
Statistical parametric speech synthesis based on speaker and language factorization
H Zen, N Braunschweiler, S Buchholz, MJF Gales, K Knill, S Krstulovic, ...
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (6), 1713-1724, 2012
1232012
Multilingual representations for low resource speech recognition and keyword search
J Cui, B Kingsbury, B Ramabhadran, A Sethy, K Audhkhasi, X Cui, ...
2015 IEEE workshop on automatic speech recognition and understanding (ASRU …, 2015
1092015
Investigation of multilingual deep neural networks for spoken term detection
KM Knill, MJF Gales, SP Rath, PC Woodland, C Zhang, SX Zhang
2013 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, 138-143, 2013
1002013
System combination and score normalization for spoken term detection
J Mamou, J Cui, X Cui, MJF Gales, B Kingsbury, K Knill, L Mangu, ...
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
992013
State-based Gaussian selection in large vocabulary continuous speech recognition using HMMs
MJF Gales, KM Knill, SJ Young
IEEE transactions on Speech and Audio Processing 7 (2), 152-161, 1999
921999
Unsupervised clustering of emotion and voice styles for expressive TTS
F Eyben, S Buchholz, N Braunschweiler, J Latorre, V Wan, MJF Gales, ...
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
912012
Speech recognition system to selectively utilize different speech recognition techniques over multiple speech recognition passes
H Murveit, A Kannan, B Shahshahani, C Leggetter, K Knill
US Patent 7,058,573, 2006
912006
Use of Gaussian selection in large vocabulary continuous speech recognition using HMMs
KM Knill, MJF Gales, SJ Young
Proceeding of Fourth International Conference on Spoken Language Processing …, 1996
851996
Speech processing system and method
C Breslin, MJF Gales, KK Chin, KM Knill
US Patent 8,612,224, 2013
682013
A high-performance Cantonese keyword search system
B Kingsbury, J Cui, X Cui, MJF Gales, K Knill, J Mamou, L Mangu, ...
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
582013
Automatically grading learners’ English using a Gaussian process
RC van Dalen, KM Knill, MJF Gales
ISCA, 2015
572015
Unicode-based graphemic systems for limited resource languages
MJF Gales, KM Knill, A Ragni
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
572015
Joint decoding of tandem and hybrid systems for improved keyword spotting on low resource languages
H Wang, A Ragni, MJF Gales, KM Knill, PC Woodland, C Zhang
INTERSPEECH 2015: 16th Annual Conference of the International Speech …, 2015
522015
Language independent and unsupervised acoustic models for speech recognition and keyword spotting
K Knill, M Gales, A Ragni, SP Rath
522014
Hidden Markov models in speech and language processing
K Knill, S Young
Corpus-based methods in language and speech processing, 27-68, 1997
521997
Improving speech recognition and keyword search for low resource languages using web data
G Mendels, E Cooper, V Soto, J Hirschberg, MJF Gales, KM Knill, A Ragni, ...
INTERSPEECH 2015: 16th Annual Conference of the International Speech …, 2015
482015
Speech factorization for HMM-TTS based on cluster adaptive training
J Latorre, V Wan, MJF Gales, L Chen, KK Chin, K Knill, M Akamine
Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2012
442012
Towards automatic assessment of spontaneous spoken English
Y Wang, MJF Gales, KM Knill, K Kyriakopoulos, A Malinin, RC van Dalen, ...
Speech Communication 104, 47-56, 2018
422018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20