Παρακολούθηση
Brano Kusy
Brano Kusy
Autonomous Systems, CSIRO, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The flooding time synchronization protocol
M Maróti, B Kusy, G Simon, A Lédeczi
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
32262004
Sensor network-based countersniper system
G Simon, M Maróti, Á Lédeczi, G Balogh, B Kusy, A Nádas, G Pap, J Sallai, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
8982004
Radio interferometric geolocation
M Maróti, P Völgyesi, S Dóra, B Kusý, A Nádas, Á Lédeczi, G Balogh, ...
Proceedings of the 3rd international conference on Embedded networked sensor …, 2005
4492005
Countersniper system for urban warfare
Á Lédeczi, A Nádas, P Völgyesi, G Balogh, B Kusy, J Sallai, G Pap, ...
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 1 (2), 153-177, 2005
2152005
Tracking mobile nodes using RF Doppler shifts
B Kusy, A Ledeczi, X Koutsoukos
Proceedings of the 5th international conference on Embedded networked sensor …, 2007
2012007
Elapsed time on arrival: a simple and versatile primitive for canonical time synchronization services
B Kusý, P Dutta, P Levis, M Maróti, A Lédeczi, D Culler
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 2 (1), 239-251, 2006
1682006
Radio interferometric tracking of mobile wireless nodes
B Kusy, J Sallai, G Balogh, A Ledeczi, V Protopopescu, J Tolliver, ...
Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems …, 2007
1312007
Acoustic Ranging in Resource-Constrained Sensor Networks.
J Sallai, G Balogh, M Maroti, A Ledeczi, B Kusy
International Conference on Wireless Networks, 467-, 2004
1302004
Feasibility analysis of using humidex as an indoor thermal comfort predictor
R Rana, B Kusy, R Jurdak, J Wall, W Hu
Energy and Buildings 64, 17-25, 2013
1282013
Node density independent localization
B Kusy, A Ledeczi, M Maroti, L Meertens
Proceedings of the 5th international conference on Information processing in …, 2006
1182006
Model-free HVAC control using occupant feedback
S Purdon, B Kusy, R Jurdak, G Challen
38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks-Workshops, 84-92, 2013
1062013
Predictive QoS routing to mobile sinks in wireless sensor networks
B Kusy, HJ Lee, M Wicke, N Milosavljevic, L Guibas
2009 International Conference on Information Processing in Sensor Networks …, 2009
1012009
Radio diversity for reliable communication in sensor networks
B Kusy, D Abbott, C Richter, C Huynh, M Afanasyev, W Hu, M Brünig, ...
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 10 (2), 1-29, 2014
862014
Radio diversity for reliable communication in sensor networks
B Kusy, D Abbott, C Richter, C Huynh, M Afanasyev, W Hu, M Brünig, ...
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 10 (2), 32, 2014
862014
Opal: A multiradio platform for high throughput wireless sensor networks
R Jurdak, K Klues, B Kusy, C Richter, K Langendoen, M Brünig
Embedded Systems Letters, IEEE 3 (4), 121-124, 2011
842011
Bounded quadrant system: Error-bounded trajectory compression on the go
J Liu, K Zhao, P Sommer, S Shang, B Kusy, R Jurdak
Data Engineering (ICDE), 2015 IEEE 31st International Conference on, 987-998, 2015
822015
Low power or high performance? a tradeoff whose time has come (and nearly gone)
JG Ko, K Klues, C Richter, W Hofer, B Kusy, M Bruenig, T Schmid, ...
European Conference on Wireless Sensor Networks, 98-114, 2012
792012
Multiple simultaneous acoustic source localization in urban terrain
Á Lédeczi, P Volgyesi, M Maróti, G Simon, G Balogh, A Nádas, B Kusy, ...
Information Processing in Sensor Networks, 2005. IPSN 2005. Fourth …, 2005
762005
Data stashing: energy-efficient information delivery to mobile sinks through trajectory prediction
HJ Lee, M Wicke, B Kusy, O Gnawali, L Guibas
Proceedings of the 9th ACM/IEEE International Conference on Information …, 2010
752010
Soil moisture dynamics and restoration of self‐sustaining native vegetation ecosystem on an open‐cut coal mine
MR Ngugi, VJ Neldner, D Doley, B Kusy, D Moore, C Richter
Restoration Ecology 23 (5), 615-624, 2015
732015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20