Παρακολούθηση
Chengzong Pang
Chengzong Pang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wichita.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BEVs/PHEVs as dispersed energy storage for V2B uses in the smart grid
C Pang, P Dutta, M Kezunovic
IEEE Transactions on smart grid 3 (1), 473-482, 2011
2742011
Fast distance relay scheme for detecting symmetrical fault during power swing
C Pang, M Kezunovic
IEEE Transactions on Power Delivery 25 (4), 2205-2212, 2010
1562010
PHEVs as dynamically configurable dispersed energy storage for V2B uses in the smart grid
C Pang, P Dutta, S Kim, M Kezunovic, I Damnjanovic
IET Digital Library, 2010
522010
Demand side management by using electric vehicles as distributed energy resources
C Pang, M Kezunovic, M Ehsani
2012 IEEE International Electric Vehicle Conference, 1-7, 2012
482012
电力系统铁磁谐振研究现状分析
王晓云, 李宝树, 庞承宗
电力科学与工程, 49-51, 2002
432002
Determining optimal forming of flexible microgrids in the presence of demand response in smart distribution systems
A Mohsenzadeh, C Pang, MR Haghifam
IEEE Systems Journal 12 (4), 3315-3323, 2017
372017
Two stage residential energy management under distribution locational marginal pricing
A Mohsenzadeh, C Pang
Electric Power Systems Research 154, 361-372, 2018
292018
Optimal siting and sizing of electric vehicle public charging stations considering smart distribution network reliability
A Mohsenzadeh, C Pang, S Pazouki, M Haghifam
2015 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2015
262015
Electric vehicles as configurable distributed energy storage in the smart grid
C Pang, V Aravinthan, X Wang
2014 Clemson University Power Systems Conference, 1-5, 2014
222014
Merging PMU, operational, and non-operational data for interpreting alarms, locating faults and preventing cascades
M Kezunovic, C Zheng, C Pang
2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-9, 2010
202010
Neuro-fuzzy based UPQC controller for Power Quality improvement in micro grid system
UK Renduchintala, C Pang
2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 1-5, 2016
192016
Optimal planning of parking lots and demand response programs in distribution network considering power loss and voltage profile
A Mohsenzadeh, S Pazouki, MR Haghifam, C Pang
2015 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies …, 2015
172015
A low cost sensor based autonomous and semi-autonomous fire-fighting squad robot
SVPK Maddukuri, UK Renduchintala, A Visvakumar, C Pang, ...
2016 Sixth International Symposium on Embedded Computing and System Design …, 2016
162016
Impact of smart home management strategies on expected lifetime of transformer
A Mohsenzadeh, MH Kapourchali, C Pang, V Aravinthan
2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 1-5, 2016
142016
Oscillation analysis of a DFIG-based wind farm interfaced with LCC-HVDC
L Yang, XN Xiao, CZ Pang
Science China Technological Sciences 57 (12), 2453-2465, 2014
142014
PHEVs as dynamically configurable dispersed energy storage
M Kezunovic, R Baldick, I Damnjanovic, C Pang, S Kim, D Tuttle, ...
Final Project Report, Texas A&M University, 2011
132011
Comparison of MPPT techniques for SEPIC converter based photovoltaic system
UK Renduchintala, C Pang, SV Pavan, K Maddukuri, KM Tatikonda
2016 Online International Conference on Green Engineering and Technologies …, 2016
122016
ANFIS‐fuzzy logic based UPQC in interconnected microgrid distribution systems: Modeling, simulation and implementation
KM Tatikonda, UK Renduchintala, C Pang, L Yang
102021
Nonfullerene organic photovoltaic cells exhibiting 13.76% efficiency by employing upside‐down solvent vapor annealing
C Jiao, C Pang, Q An
International Journal of Energy Research 43 (14), 8716-8724, 2019
102019
用 MATLAB 和 VisualC++ 混合编程及应用
庞承宗, 李宝树, 王晓云
电力科学与工程, 59-61, 2003
102003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20