Παρακολούθηση
Laura Vargas Koch
Laura Vargas Koch
University of Bonn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rwth-aachen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nash flows over time with spillback
L Sering, L Vargas Koch
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2019
302019
Competitive packet routing with priority lists
T Harks, B Peis, D Schmand, B Tauer, L Vargas Koch
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 6 (1), 1-26, 2018
252018
Flows over time as continuous limits of packet-based network simulations
T Ziemke, L Sering, L Vargas Koch, M Zimmer, K Nagel, M Skutella
Transportation Research Procedia 52, 123-130, 2021
112021
Continuity, uniqueness and long-term behavior of Nash flows over time
N Olver, L Sering, L Vargas Koch
2021 IEEE 62nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS …, 2022
92022
Techniques for Generalized Colorful -Center Problems
G Anegg, L Vargas Koch, R Zenklusen
arXiv preprint arXiv:2207.02609, 2022
62022
Convergence of a packet routing model to flows over time
L Sering, L Vargas Koch, T Ziemke
Proceedings of the 22nd ACM Conference on Economics and Computation, 797-816, 2021
62021
Oligopolistic competitive packet routing
B Peis, B Tauer, V Timmermans, L Vargas Koch
18th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling …, 2018
62018
A greedy algorithm for the social golfer and the Oberwolfach problem
D Schmand, M Schröder, L Vargas Koch
European Journal of Operational Research 300 (1), 310-319, 2022
52022
Waiting for trains: complexity results
B Tauer, D Fischer, J Fuchs, L Vargas Koch, S Zieger
Conference on Algorithms and Discrete Applied Mathematics, 282-303, 2020
42020
Equilibria in routing games with edge priorities
R Scheffler, M Strehler, L Vargas Koch
Web and Internet Economics: 14th International Conference, WINE 2018, Oxford …, 2018
42018
Convergence of approximate and packet routing equilibria to Nash flows over time
N Olver, L Sering, L Vargas Koch
2023 IEEE 64th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS …, 2023
32023
Routing Games with Edge Priorities
R Scheffler, M Strehler, L Vargas Koch
ACM Transactions on Economics and Computation 10 (1), 1-27, 2022
32022
Nash equilibria in routing games with edge priorities
R Scheffler, M Strehler, L Vargas Koch
arXiv preprint arXiv:1803.00865, 2018
32018
Faster Ascending Auctions via Polymatroid Sum
K Eickhoff, B Peis, N Rieken, L Vargas Koch, LA Végh
arXiv preprint arXiv:2310.08454, 2023
22023
Competitive Variants of Discrete and Continuous Flows Over Time
L Vargas Koch
Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, 2020
22020
A Simple Combinatorial Algorithm for Robust Matroid Center
G Anegg, L Vargas Koch, R Zenklusen
Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA), 96-102, 2023
12023
FIFO and randomized competitive packet routing games
B Tauer, L Vargas Koch
Approximation and Online Algorithms: 19th International Workshop, WAOA 2021 …, 2021
12021
Single-Source Unsplittable Flows in Planar Graphs
V Traub, L Vargas Koch, R Zenklusen
Proceedings of the 2024 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms …, 2024
2024
A flow-based ascending auction to compute buyer-optimal Walrasian prices
K Eickhoff, ST McCormick, B Peis, N Rieken, L Vargas Koch
arXiv preprint arXiv:2304.14262, 2023
2023
Faster Ascending Auctions via Polymatroid Sum
K Eickhoff, B Peis, N Rieken, L Vargas Koch, LA Végh
Web and Internet Economics LNCS 14413, 682, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20