Παρακολούθηση
Konstantinos Koukoulis
Konstantinos Koukoulis
Άλλα ονόματαΚωνσταντίνος Κουκούλης, kostas koukoulis
PHD candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A trustworthy system with mobile services facilitating the everyday life of a museum
D Koukopoulos, K Koukoulis
International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI) 9 (1), 1-18, 2018
102018
Towards the design of a user-friendly and trustworthy mobile system for museums
K Koukoulis, D Koukopoulos
Euro-Mediterranean Conference, 792-802, 2016
102016
From physical to virtual art exhibitions and beyond: Survey and some issues for consideration for the metaverse
S Sylaiou, P Dafiotis, D Koukopoulos, C Koukoulis, R Vital, A Antoniou, ...
Journal of Cultural Heritage 66, 86-98, 2024
72024
Connecting the museum to the city environment from the visitor’s perspective
K Koukoulis, D Koukopoulos, K Tzortzi
Applied Computing and Informatics 18 (3/4), 221-234, 2022
72022
XR technologies for self-regulated student exhibitions in art education: survey and first design considerations
D Koukopoulos, P Dafiotis, S Sylaiou, K Koukoulis, C Fidas
2022 International Conference on Interactive Media, Smart Systems and …, 2022
52022
Developing and Evaluating Management Services for Collective Memory
K Koukoulis, D Koukopoulos
Heritage 2 (3), 2206-2227, 2019
32019
Towards a mobile crowdsourcing system for collective memory management
K Koukoulis, D Koukopoulos, G Koubaroulis
Euro-Mediterranean Conference, 572-582, 2018
32018
Comparison of extended reality platforms and tools for viewing and exhibiting art
R Vital, S Sylaiou, D Koukopoulos, K Koukoulis, P Dafiotis, C Fidas
Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 31, e00298, 2023
22023
Evaluating the Design of an Art Student Framework Supporting XR Exhibitions: Evaluating an Art Student Framework
D Koukopoulos, P Dafiotis, S Sylaiou, K Koukoulis, C Fidas
Proceedings of the 26th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 267-272, 2022
12022
Exploring Collective Memories in a Smart City Environment
K Koukoulis, D Koukopoulos
Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage …, 2022
12022
XR technologies fostering museum visits for people with impairments
D Koukopoulos, K Koukoulis, S Sylaiou, C Fidas
2023
Personalization services in art education environments: first survey results
D Koukopoulos, P Dafiotis, S Sylaiou, K Koukoulis, A Antoniou, R Vital, ...
2022 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2022
2022
From Collective Memory to Map Services
K Koukoulis, D Koukopoulos
International Journal of Ubiquitous Systems and Pervasive Networks 17 (1), 19-26, 2022
2022
Personalization services in art education environments
D Koukopoulos, C Fidas, P Dafiotis, K Koukoulis, S Sylaiou, A Antoniou, ...
13th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2022
2022
XR technologies for self-regulated student exhibitions in art education
D Koukopoulos, P Dafiotis, K Koukoulis, S Sylaiou, C Fidas
2022 International Conference on Interactive Media, Smart Systems and …, 2022
2022
Rediscovering Refugee Routes: On the Creation of Collective Memory Map Services
K Koukoulis, D Koukopoulos
Procedia Computer Science 191, 41-48, 2021
2021
Προσωποποιημένες υπηρεσίες ξενάγησης σε μουσεία από έξυπνα κινητά
Κ Κουκούλης
2017
Διδασκαλία της Ιστορίας με τη βοήθεια εργαλείων Τ.Π.Ε. στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου
Κ Κουκούλης, Β Γερολύμου
Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε., 2016
2016
Students’ self-assessment with the use of rubrics.
K Konstantinos
Νέος Παιδαγωγός, 2015
2015
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικού Σεναρίου για την Ενότητα «Γνωρίζω το Διαδίκτυο»
Χ Μουζάκης, Κ Κουκούλης
https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2008.pdf, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20