Παρακολούθηση
Sam Khorsand
Sam Khorsand
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα science.ru.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Laser-induced magnetic nanostructures with tunable topological properties
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, ...
Physical review letters 110 (17), 177205, 2013
3522013
Role of magnetic circular dichroism in all-optical magnetic recording
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, AV Kimel, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical review letters 108 (12), 127205, 2012
3352012
Turning solid aluminium transparent by intense soft X-ray photoionization
Nature Physics 5 (9), 693-696, 2009
3332009
Element-specific probing of ultrafast spin dynamics in multisublattice magnets with visible light
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, AV Kimel, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical review letters 110 (10), 107205, 2013
1222013
Spot size characterization of focused non-Gaussian X-ray laser beams
J Chalupský, J Krzywinski, L Juha, V Hájková, J Cihelka, T Burian, L Vyšín, ...
Optics express 18 (26), 27836-27845, 2010
1202010
Highly efficient all-optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced absorption of light
M Savoini, R Medapalli, B Koene, AR Khorsand, L Le Guyader, L Duo, ...
Physical Review B 86 (14), 140404, 2012
712012
Single shot damage mechanism of Mo/Si multilayer optics under intense pulsed XUV-exposure
AR Khorsand, R Sobierajski, E Louis, S Bruijn, ED Van Hattum, ...
Optics express 18 (2), 700-712, 2010
702010
Soft x-ray free electron laser microfocus for exploring matter under extreme conditions
AJ Nelson, S Toleikis, H Chapman, S Bajt, J Krzywinski, J Chalupsky, ...
Optics Express 17 (20), 18271-18278, 2009
622009
Ultrafast time-resolved magneto-optical imaging of all-optical switching in GdFeCo with femtosecond time-resolution and a μm spatial-resolution
Y Hashimoto, AR Khorsand, M Savoini, B Koene, D Bossini, A Tsukamoto, ...
Review of Scientific Instruments 85 (6), 2014
552014
Role of the inter-sublattice exchange coupling in short-laser-pulse-induced demagnetization dynamics of GdCo and GdCoFe alloys
A Mekonnen, AR Khorsand, M Cormier, AV Kimel, A Kirilyuk, A Hrabec, ...
Physical review B 87 (18), 180406, 2013
472013
Efficiency of ultrafast laser-induced demagnetization in GdFeCo alloys
R Medapalli, I Razdolski, M Savoini, AR Khorsand, A Kirilyuk, AV Kimel, ...
Physical Review B 86 (5), 054442, 2012
452012
Optical excitation of thin magnetic layers in multilayer structures
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, T Rasing
Nature materials 13 (2), 101-102, 2014
412014
Damage mechanisms of MoN/SiN multilayer optics for next-generation pulsed XUV light sources
R Sobierajski, S Bruijn, AR Khorsand, E Louis, RWE Van De Kruijs, ...
Optics express 19 (1), 193-205, 2011
332011
The role of magnetization compensation point for efficient ultrafast control of magnetization in Gd24Fe66.5Co9.5 alloy
R Medapalli, I Razdolski, M Savoini, AR Khorsand, AM Kalashnikova, ...
The European Physical Journal B 86, 1-4, 2013
272013
Damage studies of multilayer optics for XUV free electron lasers
E Louis, AR Khorsand, R Sobierajski, ED van Hattum, M Jurek, D Klinger, ...
Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II 7361, 122-127, 2009
232009
Bias-controlled ultrafast demagnetization in magnetic tunnel junctions
M Savoini, C Piovera, C Rinaldi, E Albisetti, D Petti, AR Khorsand, L Duo, ...
Physical Review B 89 (14), 140402, 2014
112014
Transparency induced in solid density aluminum by ultra-intense XUV radiation
B Nagler, U Zastrau, R Fäustlin, SM Vinko, T Whitcher, AJ Nelson, ...
Nat. Phys 5, 693, 2009
112009
Optical emission spectroscopy of various materials irradiated by soft x-ray free-electron laser
J Cihelka, L Juha, J Chalupský, FB Rosmej, O Renner, K Saksl, ...
Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II 7361, 172-181, 2009
72009
Laser-induced Giant Skyrmions and Skyrmion-compounds in a thin magnetic film of TbFeCo
M Savoini, M Finazzi, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, M Ezawa, ...
Ultrafast Magnetism I: Proceedings of the International Conference UMC 2013 …, 2015
22015
Ultrafast generation of nanostructures with tunable topological properties by single laser pulse illumination
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duò, ...
Spintronics VI 8813, 881307, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20