Παρακολούθηση
Anthony Haynes
Anthony Haynes
Reader in Inorganic Chemistry, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Promotion of iridium-catalyzed methanol carbonylation: Mechanistic studies of the cativa process
A Haynes, PM Maitlis, GE Morris, GJ Sunley, H Adams, PW Badger, ...
Journal of the American Chemical Society 126 (9), 2847-2861, 2004
3162004
Methanol carbonylation revisited: thirty years on
PM Maitlis, A Haynes, GJ Sunley, MJ Howard
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2187-2196, 1996
3091996
Mechanistic studies on rhodium-catalyzed carbonylation reactions: spectroscopic detection and reactivity of a key intermediate,[MeRh (CO) 2I3]-
A Haynes, BE Mann, GE Morris, PM Maitlis
Journal of the American Chemical Society 115 (10), 4093-4100, 1993
1671993
Theoretical and Experimental Evidence for SN2 Transition States in Oxidative Addition of Methyl Iodide to cis-[M(CO)2I2]- (M = Rh, Ir)
TR Griffin, DB Cook, A Haynes, JM Pearson, D Monti, GE Morris
Journal of the American Chemical Society 118 (12), 3029-3030, 1996
1601996
Catalytic methanol carbonylation
A Haynes
Advances in catalysis 53, 1-45, 2010
1392010
Steric and Electronic Effects on the Reactivity of Rh and Ir Complexes Containing P− S, P− P, and P− O Ligands. Implications for the Effects of Chelate Ligands in Catalysis
L Gonsalvi, H Adams, GJ Sunley, E Ditzel, A Haynes
Journal of the American Chemical Society 124 (45), 13597-13612, 2002
1232002
Oxidative addition of alkyl halides to rhodium (I) and iridium (I) dicarbonyl diiodides: key reactions in the catalytic carbonylation of alcohols
PR Ellis, JM Pearson, A Haynes, H Adams, NA Bailey, PM Maitlis
Organometallics 13 (8), 3215-3226, 1994
1131994
Theoretical, Thermodynamic, Spectroscopic, and Structural Studies of the Consequences of One-Electron Oxidation on the Fe− X Bonds in 17-and 18-Electron Cp* Fe (dppe) X …
M Tilset, I Fjeldahl, JR Hamon, P Hamon, L Toupet, JY Saillard, K Costuas, ...
Journal of the American Chemical Society 123 (41), 9984-10000, 2001
1052001
Direct observation of MeRh (CO) 2I3-, the key intermediate in rhodium-catalyzed methanol carbonylation
A Haynes, BE Mann, DJ Gulliver, GE Morris, PM Maitlis
Journal of the American Chemical Society 113 (22), 8567-8569, 1991
1001991
Quantifying steric effects of α-diimine ligands. Oxidative addition of MeI to rhodium (I) and migratory insertion in rhodium (III) complexes
L Gonsalvi, JA Gaunt, H Adams, A Castro, GJ Sunley, A Haynes
Organometallics 22 (5), 1047-1054, 2003
992003
A dramatic steric effect on the rate of migratory CO insertion on rhodium
L Gonsalvi, H Adams, GJ Sunley, E Ditzel, A Haynes
Journal of the American Chemical Society 121 (48), 11233-11234, 1999
921999
Acetic acid synthesis by catalytic carbonylation of methanol
A Haynes
Catalytic Carbonylation Reactions, 179-205, 2006
892006
Oxidative addition of MeI to a rhodium (I) N-heterocyclic carbene complex. A kinetic study
HC Martin, NH James, J Aitken, JA Gaunt, H Adams, A Haynes
Organometallics 22 (22), 4451-4458, 2003
692003
Ligand stereoelectronic effects in complexes of phospholanes, phosphinanes, and phosphepanes and their implications for hydroformylation catalysis
RA Baber, MF Haddow, AJ Middleton, AG Orpen, PG Pringle, A Haynes, ...
Organometallics 26 (3), 713-725, 2007
662007
Iodide effects in transition metal catalyzed reactions
PM Maitlis, A Haynes, BR James, M Catellani, GP Chiusoli
Dalton Transactions, 3409-3419, 2004
632004
Encapsulation of Crabtree's Catalyst in Sulfonated MIL‐101 (Cr): Enhancement of Stability and Selectivity between Competing Reaction Pathways by the MOF Chemical Microenvironment
A Grigoropoulos, AI McKay, AP Katsoulidis, RP Davies, A Haynes, ...
Angewandte Chemie International Edition 57 (17), 4532-4537, 2018
622018
A mechanism for the photochemical conversion of FpSi2Me5 to FpSiMe3 (Fp=(. eta. 5-C5H5) Fe (CO) 2). Infrared evidence for an intermediate iron-silylene complex
A Haynes, MW George, MT Haward, M Poliakoff, JJ Turner, NM Boag, ...
Journal of the American Chemical Society 113 (6), 2011-2020, 1991
601991
Encapsulation of an organometallic cationic catalyst by direct exchange into an anionic MOF
A Grigoropoulos, GFS Whitehead, N Perret, AP Katsoulidis, FM Chadwick, ...
Chemical Science 7 (3), 2037-2050, 2016
592016
Bis (imino) carbazolide complexes of rhodium: Highly nucleophilic ligands exerting a dramatic accelerating effect on MeI oxidative addition
JA Gaunt, VC Gibson, A Haynes, SK Spitzmesser, AJP White, DJ Williams
Organometallics 23 (5), 1015-1023, 2004
532004
Mechanistic Study of Rhodium/xantphos-Catalyzed Methanol Carbonylation
GL Williams, CM Parks, CR Smith, H Adams, A Haynes, AJHM Meijer, ...
Organometallics 30 (22), 6166-6179, 2011
522011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20