Παρακολούθηση
Changsheng You
Changsheng You
Southern University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sustech.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on mobile edge computing: The communication perspective
Y Mao, C You*, J Zhang, K Huang, KB Letaief
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2322-2358, 2017
46972017
Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial
Q Wu, S Zhang, B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 69 (5), 3313-3351, 2021
17012021
Energy-efficient resource allocation for mobile-edge computation offloading
C You, K Huang, H Chae, BH Kim
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (3), 1397-1411, 2017
14832017
Toward an intelligent edge: Wireless communication meets machine learning
G Zhu, D Liu, Y Du, C You, J Zhang, K Huang
IEEE communications magazine 58 (1), 19-25, 2020
5432020
Energy efficient mobile cloud computing powered by wireless energy transfer
C You, K Huang, H Chae
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1757-1771, 2016
4952016
Channel estimation and passive beamforming for intelligent reflecting surface: Discrete phase shift and progressive refinement
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (11), 2604-2620, 2020
3502020
3D trajectory optimization in Rician fading for UAV-enabled data harvesting
C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (6), 3192-3207, 2019
3162019
A survey on channel estimation and practical passive beamforming design for intelligent reflecting surface aided wireless communications
B Zheng, C You, W Mei, R Zhang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (2), 1035-1071, 2022
2572022
Mobile edge computing: Survey and research outlook
Y Mao, C You, J Zhang, K Huang, KB Letaief
arXiv preprint arXiv:1701.01090, 2017
2542017
Intelligent reflecting surface assisted multi-user OFDMA: Channel estimation and training design
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (12), 8315-8329, 2020
2352020
Double-IRS assisted multi-user MIMO: Cooperative passive beamforming design
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (7), 4513-4526, 2021
2122021
Wireless communication aided by intelligent reflecting surface: Active or passive?
C You, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 10 (12), 2659-2663, 2021
1612021
Hybrid offline-online design for UAV-enabled data harvesting in probabilistic LoS channels
C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (6), 3753-3768, 2020
1542020
Dynamic and adaptive bandwidth defragmentation in spectrum-sliced elastic optical networks with time-varying traffic
M Zhang, C You, H Jiang, Z Zhu
Journal of Lightwave Technology 32 (5), 1014-1023, 2014
1502014
Fast beam training for IRS-assisted multiuser communications
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 9 (11), 1845-1849, 2020
1272020
Multiuser resource allocation for mobile-edge computation offloading
C You, K Huang
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2016 IEEE, 1-6, 2016
1232016
Intelligent reflecting surface with discrete phase shifts: Channel estimation and passive beamforming
C You, B Zheng, R Zhang
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2020
1182020
Asynchronous mobile-edge computation offloading: Energy-efficient resource management
C You, Y Zeng, R Zhang, K Huang
IEEE transactions on wireless communications 17 (11), 7590-7605, 2018
1142018
Efficient channel estimation for double-IRS aided multi-user MIMO system
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 69 (6), 3818-3832, 2021
1112021
Wireless communication via double IRS: Channel estimation and passive beamforming designs
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 10 (2), 431-435, 2020
1022020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20