Παρακολούθηση
Michael Muller
Michael Muller
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Participatory design
MJ Muller, S Kuhn
Communications of the ACM 36 (6), 24-28, 1993
25981993
Motivations for social networking at work
J DiMicco, DR Millen, W Geyer, C Dugan, B Brownholtz, M Muller
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
10762008
Make new friends, but keep the old: recommending people on social networking sites
J Chen, W Geyer, C Dugan, M Muller, I Guy
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2009
6722009
Getting our head in the clouds: toward evaluation studies of tagclouds
AW Rivadeneira, DM Gruen, MJ Muller, DR Millen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
5592007
Participatory practices in the software lifecycle
MJ Muller, JH Haslwanter, T Dayton
Handbook of human-computer interaction, 255-297, 1997
4421997
Next steps for value sensitive design
A Borning, M Muller
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2012
4072012
PICTIVE—an exploration in participatory design
MJ Muller
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1991
3701991
Understanding the benefit and costs of communities of practice
DR Millen, MA Fontaine, MJ Muller
Communications of the ACM 45 (4), 69-73, 2002
3332002
Human-AI collaboration in data science: Exploring data scientists' perceptions of automated AI
D Wang, JD Weisz, M Muller, P Ram, W Geyer, C Dugan, Y Tausczik, ...
Proceedings of the ACM on human-computer interaction 3 (CSCW), 1-24, 2019
3122019
Taxonomy of PD practices: A brief practitioner's guide
MJ Muller, DM Wildman, EA White
Commun. ACM 36 (6), 26-28, 1993
2911993
Expanding explainability: Towards social transparency in ai systems
U Ehsan, QV Liao, M Muller, MO Riedl, JD Weisz
Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems …, 2021
2832021
How data science workers work with data: Discovery, capture, curation, design, creation
M Muller, I Lange, D Wang, D Piorkowski, J Tsay, QV Liao, C Dugan, ...
Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems …, 2019
2752019
How do data science workers collaborate? roles, workflows, and tools
AX Zhang, M Muller, D Wang
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 4 (CSCW1), 1-23, 2020
2492020
Multi-column user interface for managing on-line threaded conversations
EA Brownholtz, W Geyer, BJ Kerr, DR Millen, M Muller, EM Wilcox, AJ Witt
US Patent 7,356,772, 2008
2402008
Participatory design
S Kuhn, MJ Muller
Communications of the ACM 36 (6), 24-29, 1993
1951993
ICICLE: Groupware for code inspection
L Brothers, V Sembugamoorthy, M Muller
Proceedings of the 1990 ACM conference on Computer-supported cooperative …, 1990
1901990
Participatory design: The third space in human–computer interaction
MJ Muller, A Druin
Human Computer Interaction Handbook, 1125-1153, 2012
1632012
Method and apparatus for persistent real-time collaboration
W Geyer, M Muller, EA Brownholtz, DR Millen
US Patent 7,296,023, 2007
1632007
Retrospective on a year of participatory design using the PICTIVE technique
MJ Muller
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1992
1591992
Methods & tools: participatory heuristic evaluation
MJ Muller, L Matheson, C Page, R Gallup
interactions 5 (5), 13-18, 1998
1511998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20