Παρακολούθηση
Anna Asimaki
Anna Asimaki
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Habitus: An attempt at a thorough analysis of a controversial concept in Pierre Bourdieu’s theory of practice
A Asimaki, G Koustourakis
Social Sciences 3 (4), 121-131, 2014
592014
Detecting the Gender Dimension of the Choice of the Teaching Profession Prior to the Economic Crisis and IMF (International Monetary Fund) Memorandum in Greece--A Case Study.
A Asimaki, DK Vergidis
International Education Studies 6 (4), 140-153, 2013
192013
In-Service Training as a Factor in the Formation of the Teacher's Individual Theory of Education.
DP Sakkoulis, A Asimaki, DK Vergidis
International Education Studies 11 (3), 48-60, 2018
102018
Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση
Ά Ασημάκη, Γ Κουστουράκης, Ι Καμαριανός
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 15 (60), 2011
102011
Correctional education. The Second Chance School of Korydallos Prison
D Vergidis, A Asimaki, A Tzintzidis
Arethas Scientific Yearbook 4 (1), 61-93, 2007
102007
The access and development of female academics in the university field in Greece: University of Patras case study
A Asimaki, V Zenzefilis, G Koustourakis
Open Journal of Social Sciences 4 (3), 150-162, 2016
82016
Rough and tumble play and gender in kindergarten: Perceptions of kindergarten teachers
GS Koustourakis, C Rompola, A Asimaki
International Research in Education 3 (2), 93-109, 2015
82015
Cultural capital and educational expectations of native and immigrant parents of primary school students: a qualitative study
GS Koustourakis, A Asimaki, G Spiliopoulou
International Journal of Sociology of Education 5 (3), 166-189, 2016
72016
Female faculty members in the field of electrical and computer engineering: The case of Greek universities
A Assimaki, G Koustourakis, K Papaspyropoulou
Problems of Education in the 21st Century 39, 15, 2012
52012
Cultural activities and the family’s ‘institutionalised’cultural capital: the case of native and immigrant primary school pupils
G Koustourakis, A Asimaki, G Spiliopoulou
Pedagogy, Culture & Society 26 (3), 397-415, 2018
42018
Training adequacy and pedagogic practices of teachers in reception facilities for refugee education in Greece during the economic crisis: A case study
A Asimaki, A Lagiou, G Koustourakis, D Sakkoulis
Journal of Studies in Education 8 (3), 79-97, 2018
42018
Αναζητώντας παιδαγωγικές πρακτικές για τη σχολική επιτυχία «όλων» των μαθητών: μια κοινωνιολογική προσέγγιση.
Ά Ασημάκη, Δ Σακκούλης, Δ Βεργίδης
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 17 (67), 2016
42016
The influence of a family’s cultural capital on the formation of the educational and occupational expectations of native and immigrant primary school students
G KOUSTOURAKIS, G SPILIOPOULOU, A ASIMAKI
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 2016
42016
Occupational expectations of Day General Lyceum students in Greece at a time of economic crisis
G Spiliopoulou, G Koustourakis, A Asimaki, P Kiprianos
European Journal of Social Sciences Studies, 2018
22018
A sociological approach to the rights of children in Greek primary education
A Asimaki, GS Koustourakis, A Lagiou, N Berdeni
REMIE: Multidisciplinary Journal of Educational Research 8 (3), 309-337, 2018
22018
Factors Influencing the Formation of the Educational Choices of Individuals of Different Social Origin: A Review of Recent Sociological Scientific Literature.
G Spiliopoulou, G Koustourakis, A Asimaki
Open Journal for Educational Research 2 (1), 19-30, 2018
22018
Family “Capital” and Young People’s Educational Occupational Choices in the Context of a Review of Recent Sociological Literature
G Spiliopoulou, G Koustourakis, A Asimaki
Open Journal for Sociological Studies 1 (1), 2017
22017
Educational aspirations and choices of people from differentiated national and cultural environments: a review of recent scientific literature
G SPILIOPOULOU, G KOUSTOURAKIS, A ASIMAKI
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 2017
22017
Regulative discourses of primary schooling in Greece: memories of punishment
A Asimaki, G Koustourakis, D Vergidis
International Studies in Sociology of Education 26 (1), 82-97, 2017
22017
Investigation of the rights of children in Primary education through the pedagogical practices of the teachers
A Asimaki, G Koustourakis, A Lagiou, V Tampourlou
World 3 (2), 2016
22016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20