Παρακολούθηση
Dirk-Jan Walstra
Dirk-Jan Walstra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The predictability of cross-shore bed evolution of sandy beaches at the time scale of storms and seasons using process-based profile models
LC van Rijn, DJR Walstra, B Grasmeijer, J Sutherland, S Pan, JP Sierra
Coastal Engineering 47 (3), 295-327, 2003
5492003
Calibration and verification of a parametric wave model on barred beaches
BG Ruessink, DJR Walstra, HN Southgate
Coastal Engineering 48 (3), 139-149, 2003
2202003
Modeling cross‐shore sandbar behavior on the timescale of weeks
BG Ruessink, Y Kuriyama, A Reniers, JA Roelvink, DJR Walstra
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 112 (F3), 2007
2182007
Nourishing the shoreface: observations and hindcasting of the Egmond case, The Netherlands
MJP Van Duin, NR Wiersma, DJR Walstra, LC Van Rijn, MJF Stive
Coastal Engineering 51 (8-9), 813-837, 2004
1922004
Controls on river delta formation; insights from numerical modelling
N Geleynse, JEA Storms, DJR Walstra, HRA Jagers, ZB Wang, MJF Stive
Earth and Planetary Science Letters 302 (1-2), 217-226, 2011
1702011
Morphodynamic upscaling with the MORFAC approach: Dependencies and sensitivities
R Ranasinghe, C Swinkels, A Luijendijk, D Roelvink, J Bosboom, M Stive, ...
Coastal engineering 58 (8), 806-811, 2011
1652011
Calculation of wave-driven currents in a 3D mean flow model
DJR Walstra, JA Roelvink, J Groeneweg
Coastal Engineering Conference 2, 1050-1063, 2001
1592001
Evaluation of coastal area modelling systems at an estuary mouth
J Sutherland, DJR Walstra, TJ Chesher, LC Van Rijn, HN Southgate
Coastal Engineering 51 (2), 119-142, 2004
1322004
Keeping it simple by using complex models
JA Roelvink, DJ Walstra
Advances in Hydro-science and Engineering 6, 1-11, 2004
1302004
Process-based modelling of a shoreface nourishment
NM Grunnet, DJR Walstra, BG Ruessink
Coastal engineering 51 (7), 581-607, 2004
1282004
Analysis of dune erosion processes in large-scale flume experiments
JSMT de Vries, MRA Van Gent, DJR Walstra, A Reniers
Coastal Engineering 55 (12), 1028-1040, 2008
1272008
The initial morphological response of the Sand Engine: A process-based modelling study
AP Luijendijk, R Ranasinghe, MA de Schipper, BA Huisman, ...
Coastal engineering 119, 1-14, 2017
1162017
On bar growth and decay during interannual net offshore migration
DJR Walstra, A Reniers, R Ranasinghe, JA Roelvink, BG Ruessink
Coastal Engineering 60, 190-200, 2012
1162012
Unified view of sediment transport by currents and waves. IV: Application of morphodynamic model
LC van Rijn, DJR Walstra, M van Ormondt
Journal of Hydraulic Engineering 133 (7), 776-793, 2007
1132007
Vertical variation of the flow across the surf zone
ED Christensen, DJ Walstra, N Emerat
Coastal Engineering 45 (3-4), 169-198, 2002
952002
Hydrodynamic validation of Delft3D with field measurements at Egmond
EPL Elias, DJR Walstra, JA Roelvink, MJF Stive, MD Klein
Coastal Engineering Conference 3, 2714-2727, 2001
852001
The morphodynamic modelling of tidal sand waves on the shoreface
PK Tonnon, LC Van Rijn, DJR Walstra
Coastal Engineering 54 (4), 279-296, 2007
832007
Coastal sediment dynamics: recent advances and future research needs
LCV Rijn, JS Ribberink, JVD Werf, DJR Walstra
Journal of hydraulic research 51 (5), 475-493, 2013
812013
Description of TRANSPOR2004 and Implementation in Delft3D-ONLINE
LC Van Rijn, DJR Walstra, M Ormondt
Z3748, 2004
812004
Modeling of a mixed‐load fluvio‐deltaic system
N Geleynse, JEA Storms, MJF Stive, HRA Jagers, DJR Walstra
Geophysical Research Letters 37 (5), 2010
802010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20