Παρακολούθηση
Timos Sellis
Timos Sellis
Athena Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athenarc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The R+-tree: A dynamic index for multi-dimensional objects
T Sellis, N Roussopoulos, C Faloutsos
Carnegie Mellon University, 1987
24851987
Multiple-query optimization
TK Sellis
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 13 (1), 23-52, 1988
11961988
DIANA-microT web server: elucidating microRNA functions through target prediction
M Maragkakis, M Reczko, VA Simossis, P Alexiou, GL Papadopoulos, ...
Nucleic acids research 37 (suppl_2), W273-W276, 2009
7012009
Spatio-temporal indexing for large multimedia applications
Y Theodoridis, M Vazirgiannis, T Sellis
Proceedings of the Third IEEE International Conference on Multimedia …, 1996
5201996
A survey of logical models for OLAP databases
P Vassiliadis, T Sellis
ACM Sigmod Record 28 (4), 64-69, 1999
4831999
Accurate microRNA target prediction correlates with protein repression levels
M Maragkakis, P Alexiou, GL Papadopoulos, M Reczko, T Dalamagas, ...
BMC bioinformatics 10, 1-10, 2009
4242009
Topological relations in the world of minimum bounding rectangles: A study with R-trees
D Papadias, T Sellis, Y Theodoridis, MJ Egenhofer
Proceedings of the 1995 ACM SIGMOD international conference on management of …, 1995
4011995
A model for the prediction of R-tree performance
Y Theodoridis, T Sellis
Proceedings of the fifteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1996
3731996
Data warehouse configuration
D Theodoratos, T Sellis
VLDB 97, 126-135, 1997
3611997
An efficient pictorial database system for PSQL
N Roussopoulos, C Faloutsos, T Sellis
IEEE transactions on software engineering 14 (5), 639-650, 1988
3501988
Optimizing ETL processes in data warehouses
A Simitsis, P Vassiliadis, T Sellis
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 564-575, 2005
3292005
A methodology for clustering XML documents by structure
T Dalamagas, T Cheng, KJ Winkel, T Sellis
Information Systems 31 (3), 187-228, 2006
2642006
Sampling trajectory streams with spatiotemporal criteria
M Potamias, K Patroumpas, T Sellis
18th International Conference on Scientific and Statistical Database …, 2006
2602006
Parametric query optimization
YE Ioannidis, RT Ng, K Shim, TK Sellis
The VLDB Journal 6, 132-151, 1997
2411997
Analysis of object oriented spatial access methods
C Faloutsos, T Sellis, N Roussopoulos
Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1987
2371987
The Lowell database research self-assessment
S Abiteboul, R Agrawal, P Bernstein, M Carey, S Ceri, B Croft, D DeWitt, ...
Communications of the ACM 48 (5), 111-118, 2005
2362005
Qualitative representation of spatial knowledge in two-dimensional space
D Papadias, T Sellis
The VLDB Journal 3, 479-516, 1994
2341994
Specifications for efficient indexing in spatiotemporal databases
Y Theodoridis, T Sellis, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Proceedings. Tenth International Conference on Scientific and Statistical …, 1998
2221998
Spatio-temporal databases: The CHOROCHRONOS approach
M Koubarakis, T Sellis, AU Frank, S Grumbach, RH Güting, CS Jensen, ...
Springer, 2003
209*2003
Efficient cost models for spatial queries using R-trees
Y Theodoridis, E Stefanakis, T Sellis
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 12 (1), 19-32, 2000
2052000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20