Παρακολούθηση
Nikolaos Malamos
Nikolaos Malamos
Associate Professor, University of Patras, Department of Agriculture
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A parsimonious regional parametric evapotranspiration model based on a simplification of the Penman–Monteith formula
A Tegos, N Malamos, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 524, 708-717, 2015
792015
Parametric modelling of potential evapotranspiration: A global survey
A Tegos, N Malamos, A Efstratiadis, I Tsoukalas, A Karanasios, ...
Water 9 (10), 795, 2017
392017
A methodology for determining the surface and vertical components of the wetting front under a surface point source, with root water uptake and evaporation
ST Elmaloglou, N Malamos
Irrigation and drainage: the journal of the International Commission on …, 2006
382006
Application of mobile technologies through an integrated management system for agricultural production
A Liopa-Tsakalidi, D Tsolis, P Barouchas, AE Chantzi, A Koulopoulos, ...
Procedia Technology 8, 165-170, 2013
322013
Estimation of width and depth of the wetted soil volume under a surface emitter, considering root water-uptake and evaporation
S Elmaloglou, N Malamos
Water resources management 21 (8), 1325-1340, 2007
292007
LCA-based environmental performance of olive cultivation in Northwestern Greece: from rainfed to irrigated through conventional and smart crop management practices
K Fotia, A Mehmeti, I Tsirogiannis, G Nanos, AP Mamolos, N Malamos, ...
Water 13 (14), 1954, 2021
272021
A method to estimate soil‐water movement under a trickle surface line source, with water extraction by roots
ST Elmaloglou, N Malamos
Irrigation and drainage: the journal of the International Commission on …, 2003
272003
Simulation of soil moisture content of a prairie field with SWAP93
N Malamos
Agricultural Water Management 43 (2), 139-149, 2000
272000
Salinity effect on plant growth parameters and fruit bioactive compounds of two strawberry cultivars, coupled with environmental conditions monitoring
NK Denaxa, A Nomikou, N Malamos, E Liveri, PA Roussos, ...
Agronomy 12 (10), 2279, 2022
252022
Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates
A Tegos, A Efstratiadis, N Malamos, N Mamassis, D Koutsoyiannis
Agriculture and Agricultural Science Procedia 4, 2-9, 2015
252015
Estimation of monthly FAO Penman-Monteith evapotranspiration in GIS environment, through a geometry independent algorithm
N Malamos, PE Barouchas, IL Tsirogiannis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Agriculture and Agricultural Science Procedia 4, 290-299, 2015
232015
Estimation of the wetted soil volume depth, under a surface trickle line source, considering evaporation and water extraction by roots
S Elmaloglou, N Malamos
Irrigation and drainage: the journal of the International Commission on …, 2005
232005
Regional ombrian curves: design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime
T Iliopoulou, N Malamos, D Koutsoyiannis
Hydrology 9 (5), 22, 2022
162022
Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes
N Malamos, IL Tsirogiannis, A Tegos, A Efstratiadis, D Koutsoyiannis
Eur. Water 59, 303-309, 2017
152017
Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 2: Application to synthesized and rainfall data
N Malamos, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 61 (3), 527-540, 2016
142016
Field survey and modelling of irrigation water quality indices in a Mediterranean island catchment: A comparison between spatial interpolation methods
N Malamos, D Koutsoyiannis
Hydrological sciences journal 63 (10), 1447-1467, 2018
112018
OpenHi. net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece
N Mamassis, K Mazi, E Dimitriou, D Kalogeras, N Malamos, S Lykoudis, ...
Water 13 (19), 2779, 2021
102021
Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 1: Theory
N Malamos, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 61 (3), 519-526, 2016
102016
Modelling irrigation management services: The IRMA_SYS case
N Malamos, IL Tsirogiannis, A Christofides
International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics …, 2016
102016
Broken line smoothing for data series interpolation by incorporating an explanatory variable with denser observations: Application to soil-water and rainfall data
N Malamos, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 60 (3), 468-481, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20